Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

13.6.2018 11.35

Saamenkieliset nimet on kirjattava väestötietojärjestelmään saamenkielisessä kirjoitusasussa

Kielipolitiikasta mediassa: Eduskunnan oikeusasiamies 12.6.2018.

Oikeusasiamies on antanut ratkaisun kielipoliittisesti kiintoisassa saamen kieliä koskevassa asiassa. Oikeusasiamies oli saanut kantelun siitä, että Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmässä ei voida käyttää saamen kirjoittamisessa tarvittavia diakriittisia merkkejä. Tämän vuoksi kantelijan tyttären nimeä ei saatu väestötietojärjestelmään oikeassa kirjoitusasussaan, minkä seurauksena nimeä ei myöskään voi tulostaa oikein virallisiin asiakirjoihin kuten passiin tai Kela-korttiin.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi Väestörekisterikeskukselle huomautuksen menettelystä. Ratkaisun mukaan sekä perustuslain että Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten valossa valtion olisi pitänyt huolehtia siitä, että nimet voidaan kirjata väestötietojärjestelmään saamen kielen mukaisessa kirjoitusasussa.

Saamenkieliset kirjainmerkit mahdollistava tekninen ratkaisu on ollut olemassa usean vuoden ajan, mutta sitä ei ole toteutettu vaadittavien järjestelmämuutosten vuoksi. Väestörekisterikeskus on kantelun jälkeen ryhtynyt toimenpiteisiin asianmukaisen merkistön käyttöönottamiseksi.

Eduskunnan oikeusasiamies 12.6.2018

Palaa otsikoihin