Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

2.5.2017 11.16

Toisen kotimaisen kielen vapaaehtoinen opiskelu kaavailtavana

Kielipolitiikasta mediassa: opetus- ja kulttuuriministeriö 24.4.2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen toisen kotimaisen kielen valinnaista opiskelua koskevasta kokeilusta. Syksyllä 2018 mahdollisesti alkava kokeilu edellyttää perusopetuslain väliaikaista muuttamista. Siihen osallistuu enintään 2 200 oppilasta.

Jos lain muutos tulee voimaan, se antaa kunnille ja muille opetuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea poikkeuslupaa Opetushallituksesta. Oppilaan osallistuminen kokeiluun on vapaaehtoista. Kohderyhmään kuuluvat oppilaat, jotka aloittavat 5. tai 6. vuosiluokalla lukuvuonna 2018 eivätkä ole aloittaneet toisen kotimaisen kielen opiskelua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.4.2017


Palaa otsikoihin