Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

17.11.2017 8.58

Suunnitelmissa saamen kielen opetusta saamelaisalueen ulkopuolella

Kielipolitiikasta mediassa: Yle 15.11.2017.

Opetusministeriössä on valmisteilla pilottihanke saamen kielen opetuksesta saamelaisalueen ulkopuolella. Saamelaisalueen ulkopuolella asuvia saamelaislapsia on paljon, ja paine saamenkielisen opetuksen järjestämiseksi muualla Suomessa kasvaa. Pilotissa on tarkoitus etsiä toimintatapaa saamen kielen opetukseen kotiseutualueen ulkopuolella.

Yle 15.11.2017

Palaa otsikoihin