Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

8.5.2017 11.14

Saamen kielilakiin muutoksia maakuntauudistuksen vuoksi

Kielipolitiikasta mediassa: oikeusministeriö 4.5.2017.

Saamen kielilakiin esitetään muutoksia maakuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen takia. Kielilakia tarkistetaan niin, että perustuslaissa säädetyt kielelliset perusoikeudet voidaan turvata.

Muutosesityksen tavoitteena on, etteivät kielelliset oikeudet heikenny, vaikka tehtäviä siirretään kunnan viranomaisilta maakuntaan. Saamen kielilain kuntaa koskevat velvoitteet siirtyvät esityksen mukaan myös maakunnalle. Saamelaiset voivat käyttää saamea Lapin maakunnan edustuksellisissa toimielimissä. Maakunta velvoitetaan kääntämään päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja saameksi vastaavalla tavalla kuin kotiseutualueen kunnat.

Oikeusministeriö 4.5.2017

Palaa otsikoihin