Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

6.2.2017 16.00

Saamelaisperheille tarjolla heikosti omakielisiä palveluita

Kielipolitiikasta mediassa: Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys 6.2.2017

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) teettämässä selvityksessä tarkasteltiin saamelaisten omakielisten palvelujen toteutumista. Selvityksen  mukaan saamelaiskielillä on tarjolla verraten heikosti palveluita. Saamelaisten kotiseutualueella tilanne on parempi kuin muulla Suomessa, mutta kotiseutualueellakin kielikohtaiset erot ovat suuret. Heikoin tilanne on koltansaamea puhuvilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö 6.2.2017 (sivulla linkki selvitykseen)

Palaa otsikoihin