Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

16.11.2017 12.20

Rovaniemen kaupungille rahaa saamen kielen opetukseen

Kielipolitiikasta mediassa: Yle 14.11.2017.

Rovaniemen kaupunki on saanut valtioilta 35 000 euroa saamen kielen kielikylvyn ja opetuksen kehittämistä varten. Kielikoulutustarpeen ennakkokartoituksessa kävi ilmi, että nelisenkymmentä oppilasta oli kiinnostunut opiskelemaan saamea kaksi tuntia viikossa. Opetukseen pääsee noin kymmenkunta oppilasta.

Äidinkielenään saamea puhuvat joutuvat yhä odottamaan opetusta Rovaniemellä, sillä laki ei velvoita järjestämään saamenkielistä opetusta saamelaisalueen ulkopuolella kuten saamelaisalueen kunnissa.

Yle 14.11.2017

Palaa otsikoihinKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången