Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

4.4.2017 10.02

Kunnallisvaaliehdokkaiden kielijakauma peilaa väestön kielijakaumaa

Kielipolitiikasta mediassa: Tilastokeskus 31.3.2017.

Kunnallisvaaliehdokkaiden kielijakauma noudattaa pääosin maakuntien väestön kielijakaumaa. Muuta kieltä kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvat poikkeavat kuitenkin yleisestä linjasta. Vieraskielisiä on äänioikeutetuista 5,7 prosenttia, mutta ehdokkaista vain 2,2 prosenttia. Vieraskielisten osuus ehdokkaista on kuitenkin kasvanut hieman vuoden 2012 vaaleista. Paradoksaalisesti ehdokkaita on vähiten alueilla, joissa vieraskielisiä on eniten eli Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Kieliasiaa käsittelee analyysin luku 1.4.

Tilastokeskus 31.3.2017

Palaa otsikoihin