Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

5.6.2017 9.27

Kuka opettaa ruotsia alakoulussa?

Kielipolitiikasta mediassa: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 31.5.2017.

Syyslukukaudesta 2016 on B1-ruotsia opiskeltu jo 6. luokalta alkaen joko ruotsin aineenopettajan tai luokanopettajan johdolla. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi vuosina 2016–2017 ruotsin kielen opettamiseen kelpoisuuden tuottavat opettajankoulutukset. Arvioinnissa selvitettiin, millaiset valmiudet opettajankoulutus antaa ruotsin kielen opettamiseen, erityisesti alakoulussa.

Raportissa todetaan, että luokanopettajakoulutuksessa on kehitettävää.  Ruotsin opetuksen määrä vaihtelee opettajaopintojen tarjoajan mukaan, eivätkä opiskelijat saa tutkintoonsa kuuluvissa pakollisissa ruotsin opinnoissa (2–3 op) riittävää kielitaitoa ruotsin kielen opettamiseen.

Luokanopettajaopintoihin ei sisälly yhdessäkään yliopistossa erityisesti ruotsin kielen opettamiseen liittyviä kursseja. Myös koulutuksen edustajat toteavat, että luokanopettajakoulutus valmistaa opiskelijoita ruotsin opettamiseen huonosti, vaikka antaakin jonkin verran eväitä yleisesti kielten opettamiseen. Opettajien koulutustaustan erot sekä tarjottavien oppituntien määrän vaihtelu asettavat oppilaat eriarvoiseen asemaan eri kunnissa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 31.5.2017

Palaa otsikoihin