Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

12.6.2018 9.35

Kielellisten oikeuksien toteutuminen halutaan varmistaa maakuntauudistuksessa

Kielipolitiikasta mediassa: Oikeusministeriö 8.6.2018.

Kielellisten oikeuksien toteutuminen on iso kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja uusien hallinnollisten maakuntien muodostamisessa. Tähän tehtävään on luotu maakuntien verkosto, joka liittyy maakuntauudistuksen toimeenpanoon ja toimii oikeusministeriön koollekutsumana.

Verkoston tavoitteena on turvata kielellisten oikeuksien toteutuminen maakunnissa ja rakentaa pohja kaksikieliselle hallintokulttuurille kaksikielisissä maakunnissa. Se kokoaa ja jakaa hyviä käytäntöjä maakuntien välillä. Verkosto selvittää myös kaksikielisten maakuntien tiedonsaantitarpeita, niin että maakunnille voidaan tuottaa sopivaa aineistoa.

Kieliverkostoon osallistuvat maakunnista Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Lappi. Mukana verkostossa ovat myös Suomen kuntaliitto, Svenska Finlands folkting ja Saamelaiskäräjät sekä oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö.

Oikeusministeriö 8.6.2018

Palaa otsikoihin