Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

15.12.2017 8.32

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta ilmestynyt

Kielipolitiikasta mediassa: oikeusministeriö 14.12.2017.

Kerran hallituskaudessa annettavassa kertomuksessa kuvataan Suomen kielioloja ja kieli-ilmapiiriä. Kertomuksessa käsitellään paitsi virallisia kieliä myös muita Suomessa käytettäviä kieliä.

Tällä kertaa erityisen ajankohtaisia teemoja ovat kielellisten oikeuksien toteutuminen sosiaali- ja terveyshuollossa ja valtion omistamissa yhtiössä. Kertomuksessa pohditaan erityisesti myös digitalisaation ja maahanmuuton vaikutusta kielitilanteeseen. Termistön yhtenäistäminen eri hallinnonalojen välillä on viestinnän avainkysymyksiä.

Oikeusministeriö 14.12.2017


Palaa otsikoihin