Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikasta mediassa

16.5.2018 10.20

Englannista ei tule Helsingin kaupungin asiointikieltä

Kielipolitiikasta mediassa: Helsingin kaupunki 14.5.2018.

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli 14.5.2018 valtuustoaloitetta englannin kielen ottamisesta Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi. Kaupunginhallituksen päätösesityksen mukaan englantia ei oteta Helsingin kolmanneksi asiointikieleksi.

Taustaselvityksestä käy ilmi monia kielipoliittisesti kiintoisia perusteluja. Lautakuntien lausunnoissa muun muassa todetaan, että englanninkielisiä palveluita on jo nykyisellään tarjolla kattavasti. Kaikilla toimialoilla käytetään englantia laajasti ja asioimistulkkaus on käytössä tarvittaessa. Lausunnoissa korostetaan myös sitä, että tilastot eivät anna kuvaa siitä, kuinka moni kansalliskieltä taitamaton pystyy asioimaan englanniksi. Sosiaali- ja terveystoimiala nostikin esiin aidosti monikielisten palveluiden tärkeyden, sillä se voi madaltaa kynnystä hakeutua palveluihin.

Kunnan asiat linkittyvät myös valtioon useissa kohdin. Jos koko päätöksentekoon liittyvä hallintoprosessi muutoksenhakuineen toteutettaisiin englannin kielellä, se edellyttäisi muutoksia myös esimerkiksi valtion valvontaviranomaisten toimintaan. Hallintosääntöä pitäisi muuttaa.

Lausunnoissa kiinnitetään erityistä huomiota kustannuksiin. Englannin ottaminen asiointikieleksi moninkertaistaisi kaupungin käännöskustannukset, koska kaupungin työkieli ei ole englanti. Hallinnon asiakirjat pitäisi kääntää englanniksi, mikä lisäisi kuluja merkittävästi. Lisäkustannuksia tulisi myös lukuisten erilaisten lomakkeiden käännöksistä ja tietojärjestelmien muutostöistä. Erityisen vaativaa olisi asiakas- ja potilastietojärjestelmien sovittaminen englannin kieleen.

Henkilöstön lisäkoulutus tulisi myös aiheuttamaan kustannuksia. Esimerkiksi hallintopäätösten tekemiseen sekä asiakas- ja potilastyön hoitamiseen ja dokumentointiin englannin kielellä tarvittaisiin nykyistä laajempaa koulutusta.

Helsingin kaupunki 14.5.2018


Palaa otsikoihin