Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista kielipolitiikasta

10.5.2019 10.30

Kielipolitiikan vuosi 2018 julkaistu

Tarkasteltavina suomi, ruotsi, saamen kielet, viittomakielet, karjala ja romanikieli.

Kielipolitiikan vuosi 2018. Kuva: Sonja Holopainen, Kotus.
Kielipolitiikan vuosi 2018. Kuva: Sonja Holopainen, Kotus.

Katsaus valaisee kielipolitiikan tapahtumia vuodelta 2018. Huomion kohteena ovat kielen asemaan ja käyttöalaan liittyvät kysymykset sekä kielten keskinäiset suhteet.

Kielen asema ei määrity pelkästään oikeudellisen sääntelyn perusteella, vaan siihen vaikuttavat moninaiset yhteisölliset motiivit ja teot. Katsauksessa tarkastelleen aineistolähtöisesti suomeen, ruotsiin, saamen kieliin, viittomakieliin, karjalaan ja romanikieleen liittyviä teemoja, jotka muovaavat kieltä yhteisöllisenä käyttövarana ja viestintäresurssina.

Kielipolitiikan vuosi 2018 -julkaisun on kirjoittanut Matti Räsänen. Räsänen toimii Kotimaisten kielten keskuksessa kielipolitiikan koordinaattorina.

Kielipolitiikan vuosi 2018 (pdf)Palaa otsikoihin