Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.


Yleiskielen seuranta

Sanakirjojen, kielioppien ja kielioppaiden tekeminen ja päivittäminen edellyttää sitä, että seurataan aktiivisesti kielenkäytön – siis sanaston ja rakenteiden – kehitystä.

Kielitoimistossa seurataan etenkin sitä, miten kieltä käytetään yleiskielisiksi (eli kirjakielisiksi) tarkoitetuissa teksteissä, esimerkiksi uutisissa, aikakauslehdissä, tietoteksteissä ja asiakirjoissa. Koska monet lehtienkin palstoilla yleistyvät piirteet näkyvät ensin vapaammassa kielenkäytössä, tarkkaillaan myös sitä, miten kieltä käytetään mm. sosiaalisen median palveluissa, kuten erilaisilla keskustelufoorumeilla.

Kutsumme myös kaikkia kielenkäyttäjiä osallistumaan kielenpiirteiden seurantaan.

Osallistu sinäkin kielenkäytön seurantaan!

Lähetä meille havaintosi, jos jokin kielenpiirre yleiskieliseksi tarkoitetussa yhteydessä on kiinnittänyt huomiotasi. Käy ilmoittamassa näkemäsi tai kuulemasi piirre lomakkeelle Osallistu yleiskielen seurantatalkoisiin. Kyseessä voi olla jonkin yksittäisen sanan tai rakenteen uusi, erikoinen tai hämmentävä käyttö, kuten hän teki sen erillä tavalla ja mitä kävi ilmausten hän teki sen eri tavalla ja miten/kuinka kävi sijasta.

Havainto voi koskea myös mitä hyvänsä piirrettä, joka havainnon tekijän mielestä on yleiskielen suositusten vastainen ja toistuu usein asiatyylisessä tekstissä, vaikka sitä ei pitäisikään uutena tai erikoisena.

Kyseessä saattaa olla esimerkiksi omistusliitteen puuttuminen (heidän ongelma, hänen lähdettyä ilmausten heidän ongelmansa, hänen lähdettyään sijasta) tai verbin yksikkömuoto monikon sijasta (kuten sana eikä lauseessa He eivät anna tilanteen häiritä suunnitelmiaan eikä suhdettaan muodon eivätkä sijasta). Havainnon yllättävyys perustuu siis siihen, että piirre esiintyy tekstissä, johon se ei esimerkiksi muutoin asiallisen teksti- ja tyylilajin takia tunnu sopivan.

Mitä hyötyä talkoista?

Yleisön havainnot auttavat Kielitoimistoa kielenkäytön seurannassa ja yleiskieltä koskevien ohjeiden päivittämisessä.

Aika ajoin esitämme verkkosivuillamme koosteen tuoreista havainnoista. Kerromme myös mahdollisuuksien mukaan, mihin laajempaan kielen ilmiöön havaitut piirteet liittyvät.

Havaintokoosteet ovat vapaasti hyödynnettävissä. Niistä esimerkiksi suomen kielen opiskelijat voivat saada ideoita opinnäytetöihinsä.

Lue talkoohavainnoista kirjoitettuja tekstejä:

Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 1–14

Kielikello: Talkoohavaintoja-palsta

Osallistu yleiskielen seurantatalkoisiin -lomake