Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

6.5.2016 9.43

Pystyi tehdä, sai vastaa – puhekielinen, nopeasti leviävä ilmaustyyppi

Yleiskielessä on silti vain vaihtoehto pystyi tekemään, sai vastata.

Sellaiset välttämättömyyttä tai mahdollisuutta ilmaisevat verbit kuin joutua, kyetä, pyrkiä ja pystyä esiintyvät yleiskielessä tekemään-muodon kanssa (pystyi tekemään), mutta puhekielissä niitä käytetään lisäksi tekee(n)- ja tehdä-muotojen kanssa (pystyi tekee(n), pystyi tehdä). Puhekielinen käyttö on näkyvästi lisääntynyt myös kirjoitetussa kielessä. Yleiskielessä vaihtelua ei siis ole.

yleiskielisiä muotoja: pystyy tekemään, joutuu vastaamaan, on tottunut puhumaan

puhekielisiä muotoja: pystyy tekee(n), pystyy tehdä, joutuu vastaa(n), joutuu vastata, on tottunut puhuu(n), on tottunut puhua

Myös sellaisia mahdollisuutta ilmaisevia verbejä kuin saada ja voida tai tilan ilmauksia kuin on helppo, mukava, ikävä käytetään vaihtelevasti etenkin pelata- ja vastata-tyyppisten ns. supistumaverbien yhteydessä. Yleiskielessä kuitenkin vain yksi muoto on mahdollinen:

yleiskielisiä muotoja: saa pelata, voi hypätä, on helppo siivota

puhekielisiä muotoja: saa pelaa, voi hyppää, on helppo siivoo

Lue lisää tällaisista verbeistä Kielitoimiston ohjepankin ohjeesta:

Rektioita: pystyy tekemään vai pystyy tehdä?


Palaa otsikoihin