Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

1.2.2017 12.06

Miksi hovioikeus mutta Ruokavirasto?

Viranomaisen nimi voi alkaa pienellä tai isolla alkukirjaimella.

Viranomaisten nimien oikeinkirjoitussuositukset ovat vakiintuneet pitkän ajan kuluessa. Niiden kirjavuus johtuu muun muassa siitä, että viranomaiset ovat kooltaan, organisaatioltaan, velvollisuuksiltaan ja toimenkuvaltaan erityyppisiä.

Pienellä alkukirjaimella

Kaikkein ylimpien valtionhallinnon elinten, kuten ministeriöiden nimet, tuomioistuinten nimet ja keskeisten poliisiviranomaisten nimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella:

eduskunta
valtioneuvosto ~ hallitus
maa- ja metsätalousministeriö
hovioikeus
suojelupoliisi

Pienellä alkukirjaimella kirjoitetaan niin ikään erilaisten neuvostojen, lautakuntien, neuvottelukuntien ja muiden asiantuntijaelinten nimet sekä valtuutettujen tai asiamiesten ympärille rakentuneet toimisto-loppuiset nimet:

viittomakielen lautakunta
tekijänoikeusneuvosto
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Myös virastojen alaosastojen ja -yksiköiden nimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, kun ne sisältävät osastoon viittaavan sanan (osasto, yksikkö):

sanakirjaosasto
viestintäyksikkö

Isolla alkukirjaimella

Isolla alkukirjaimella kirjoitetaan puolestaan valtionhallinnon virastojen nimet, joissa loppuosana on usein sana arkisto, keskus, laitos tai virasto sekä oppilaitosten nimet:

Kansallisarkisto
Luonnonvarakeskus
Ruokavirasto
Taideyliopisto

Jos nimi koostuu useammasta osasta, vain ensimmäinen osa kirjoitetaan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta isolla alkukirjaimella:

Suomen ympäristökeskus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Aiheesta voi lukea lisää Kielitoimiston ohjepankin ohjeesta Alkukirjain viranomaisten, virastojen ja oppilaitosten nimissä. Luettelosta Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet voi kätevästi tarkistaa kunkin viranomaisen nimen kirjoitusasun.

Kielitoimiston ohjepankki: Alkukirjain viranomaisten, virastojen ja oppilaitosten nimissä

Kielitoimiston ohjepankki: Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet


Palaa otsikoihin