Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

20.10.2017 10.26

Käsitteet suomi ja yleiskieli sekaisin?

Suomen kieli on paljon muutakin kuin yleiskieltä.

Joskus käsitteet suomen kieli ja yleiskieli (eli kirjakieli) menevät sekaisin. Joku saattaa esimerkiksi sanoa, ettei vaikkapa ”pystyy tehdä” -rakenne olisi suomea. On se suomea. Sehän on melko tavallinen puhutussa kielessä sekä arkisessa kirjoittelussa. Rakenne ei kuitenkaan kuulu yleiskieleen.

Yleiskieli on keskeisiltä muoto- ja rakennepiirteiltään normitettua, ja sitä käytetään mm. uutisissa, tietokirjoissa ja tiedotteissa. Yleiskielen käyttöä varten onkin kirjoitettu oppaita. Käyttöoppaita ei laadita muita suomen kielimuotoja varten. Muista kielimuodoista laaditut teokset (kuten Suomen murteiden sanakirja) ovat kuvailevia, eivät käyttöä ohjaavia.

Lisää tietoa yleiskielestä – rajapintoineen – löytyy Kielitoimiston ohjepankin ohjeesta sekä varsinkin siinä mainitusta Kielitoimiston kielioppioppaan johdantoluvusta (alla on oppaan katkelmaan myös suora linkki):

Kielitoimiston ohjepankki: Yleiskieli

Kielitoimiston kielioppiopas, johdantoluvun katkelma yleiskielestä

Palaa otsikoihin