Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

22.9.2017

HBO:n sarjoja YLEn kanavilla

Nimestä muodostetun lyhenteen taivutustapaan vaikuttaa sen ääntöasu.

Taivutuspääte lisätään sanojen ja nimien lyhenteisiin joko suoraan tai kaksoispisteen avulla. Päätteen voi lisätä suoraan silloin, kun lyhenne luetaan sanana:

Kelan työttömyysturvamaksuja aikaistetaan.

Tiedonpimitys munakriisissä kummastuttaa Evirassa.

Sidevokaalia i tarvitaan taivutuspäätteen edellä silloin, kun lyhenne luetaan sanana ja se loppuu konsonanttiin:

Edistämme lasten oikeuksia yhdessä Unicefin ~ UNICEFin kanssa.

Sanana luettavat nimien lyhenteet voi kirjoittaa joko käyttämällä isoa alkukirjainta tai merkitsemällä kokonaisuuden isoin kirjaimin.

Kun lyhenne luetaan kirjaimittain, käytetään kaksoispistettä:

Presidentti Niinistö puhuu YK:n [yy-koon] yleiskokouksessa.

Nobinan työnseisaus näkyy näillä HSL:n [hoo-äs-ällän] linjoilla.

Lue lisää taivutuspäätteen merkitsemisestä ohjeesta Lyhenteet: taivutuspäätteen merkitseminen. Valtionhallinnon nimien lyhenteisiin voi tutustua ohjeessa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet. Lyhenneluetteloon on listattu yleisimpiä suomessa käytössä olevia lyhenteitä.

Lyhenteet: taivutuspäätteen merkitseminen

Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet

Lyhenneluettelo


Palaa otsikoihin