Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Mitä kielenhuolto on?

Kielenhuollolla tarkoitetaan erilaisia tapoja vaikuttaa kielenkäyttöön. Päähuomion kohteena on yleiskieli (kirjakieli). Kielenhuolto voi olla 1) kielen oikeinkirjoituksen, rakenteiden, sanaston ja nimistön huoltoa, 2) kokonaisten tekstien huoltoa tai 3) kielen aseman huoltoa (eli kielipolitiikkaa). 

1) Ohjeita ja suosituksia

Kielenhuollon ohjeet ja suositukset edistävät ja ylläpitävät yhdenmukaista ja ymmärrettävää yleiskieltä. Ohjeista ja suosituksista yritetään laatia sellaisia, että kielenkäyttäjien olisi mahdollisimman helppoa soveltaa niitä omiin käyttötarkoituksiinsa. 

Yleiskieltä koskevia ohjeita sisältyy erilaisiin kielenhuollon oppaisiin, joissa kuvataan kielenkäyttöä, oikeinkirjoituksen käytänteitä, kielen rakenteita, sanastoa ja nimistöä. Koska kielenkäyttö vaihtelee tilanteittain sekä teksti- ja tyylilajeittain, kielenhuolto kuvaa myös erilaisten tilanteiden kielenkäyttöä sekä kielessä tapahtuvia muutoksia. Laajassa mielessä kielenhuolto tarkoittaa siis myös kielitiedon ja kielitietoisuuden lisäämistä. Kielenhuoltoon kuuluu myös erisnimien huolto.

2) Tekstintarkistusta ja koulutusta

Tekstinhuollon tavallisimpia työmuotoja ovat tekstintarkistus, koulutus ja kielikonsultointi. Tekstinhuollolla tarkoitetaan yksittäisten tekstien kieliasun ja tekstin rakenteen huoltamista. Tavoitteena on parantaa tekstejä niin, että ne olisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja onnistuneita omissa käyttöyhteyksissään.

3) Kielipolitiikkaa

Kielen aseman huollosta on kyse, kun tutkitaan ja seurataan kielen asemaa ja tehtäviä yhteiskunnassa. Tavoitteena on tukea sitä, että omaa kieltä käytetään mahdollisimman laajasti eikä siirrytä tärkeillä aloilla kokonaan jonkin toisen kielen käyttöön. Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään vaikuttamaan kieliyhteisön asenteisiin mm. pitämällä oman kielen tärkeyttä näkyvästi esillä ja osallistumalla kielipoliittiseen keskusteluun.Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången