Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielitoimiston toimintamuodot

Suomen kielen käyttöä koskeviin kysymyksiin vastataan  neuvontapuhelimessa. Erityisesti nimiä koskeviin kysymyksiin vastataan nimistönhuollon neuvontapuhelimessa.


Kieli- ja nimiohjeita on koottu Kielitoimiston laajaan ohjepankkiin.


Nimistönhuollossa annetaan neuvontaa, suosituksia ja lausuntoja paikannimien, henkilönnimien ja muiden erisnimien käyttöön, oikeinkirjoitukseen ja suunnitteluun liittyvissä ongelmissa.


Kielitoimisto järjestää erilaisia kielenkäytön ja tekstinlaadinnan kursseja. Kielitoimistosta voi tilata kouluttajan ja räätälöidyn kurssin myös työpaikalle. Lisäksi kouluttajat laativat tilauksesta tekstejä ja lehtijuttuja sekä tarkistavat tekstejä.


Virkakielen eli viranomaiskielen huolto ja seuranta on tärkeä osa kielenhuoltotyötä. Kielitoimistossa työskentelee sekä virkakielenhuoltajia  että EU-kielenhuoltaja.


Kielenhuollon tiedotuslehti Kielikello ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Siinä käsitellään ajankohtaisia kieli- ja nimikysymyksiä. Kielikellon sähköisen arkiston kirjoitukset ovat vapaasti luettavissa osoitteessa www.kielikello.fi. Myös osa Kielikellon uusimpien lehtien kirjoituksista on vapaasti luettavissa verkossa. 


Kielitoimiston sanakirja on verkossa vapaasti käytettävissä oleva sanakirja.


Suomen kielen huollon asiantuntijaelin on suomen kielen lautakunta, joka ottaa kantaa laajempiin kielikysymyksiin.


Laki Kotimaisten kielten keskuksesta 1403/2011