Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Tutkimushankkeet

Kirjasuomen neologismit Rapolan sanakokoelman valossa

Kirjasuomen neologismit Rapolan sanakokoelman valossa -hankkeen tavoitteena on tuottaa verkkoon Martti Rapolan 1800-luvun sanastonkehitystä valottava käsitepiireittäin järjestetty sanasto sen varhaisnykysuomen uudissanoja parhaiten valottavilta osiltaan. Tavoiteena on myös laatia sanaston pohjalta neologismien luonnetta, alkuperää ja ajallista sekä tekijöittäistä jakaumaa valottavaa tutkimusta.

Hanke ajoittuu vuosille 2014–2017. Vastuuhenkilö on Petri Lauerma.

Suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot (EDITH)

Kotus on mukana SKS:n vuonna 2006 käynnistämässä hankkeessa Suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot (EDITH). Hankkeessa laaditaan tieteelliset vaatimukset täyttäviä tutkimuksellisesti taustoitettuja editioita suomalaisen kirjallisuuden klassikoista.

Liikkeelle on lähdetty Aleksis Kivestä. Kiven useita teoksia on julkaistu kriittisinä editioina Nummisuutareista (2010) alkaen.
Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången