Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Paikannimijulkaisut


Directions in Urban Place Name ResearchPalaa otsikoihin

Asutusnimihakemisto

Hakemistosta voi tarkistaa asuttujen paikkojen, kuten kuntien, kylien tai kaupunginosien nimen suositetun kirjoitusasun, nimen paikallissijataivutuksen (Paraisilla, Joroisissa, Luvialla, Laviassa) ja asutuksen sijainnin. Hakemistosta voi myös katsoa, onko asutuksesta käytössä suomenkielisen nimen rinnalla ruotsin- tai saamenkielinen nimi. Kuntien nimiä koskevissa artikkeleissa on mukana kunnannimestä johdettu asukkaannimitys.

Asutusnimihakemisto

Palaa otsikoihin

Directions in Urban Place Name Research

Directions in Urban Place Name Research (2011). Compiled by Terhi Ainiala and Jani Vuolteenaho. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 23. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Web publication PDF (2,4 MB). URN:ISBN 978-952-5446-65-4, ISSN 1796-041X  <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk23/>.

Palaa otsikoihin

Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta

Timo Alanen (toim.) (2007): Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta. Verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 2. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu HTML. URN:ISBN 978-952-5446-30-2, ISSN 1796-041X.<URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk2/>

Palaa otsikoihin

Kaupunkinimistön historiaa

Kaupunkinimistön historiaa

Kaupunkinimistön historiaa (2003). Kirjoittaneet Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi ja Sami Suviranta. Toimittaneet Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. Taitto Mikko Lounela. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 125. Helsinki.ISSN 0355-5437, ISBN 951-9475-99-0. Verkkojulkaisu (HTML): <URL: http://db.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/>.

Palaa otsikoihin

Kreikan paikannimet

Kreikan paikannimet. Toimittajat: Kimmo Granqvist ja Sirkka Paikkala. Aineistotoimittajat: Suvi Mäkelä ja Minna Salonen. Verkkosovellus: Jari Vihtari. Helsinki:  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 27. Päivitettävä aineisto, julkaistu 13.6.2011. URN:NBN:fi:kotus-20118, ISSN 1796-041X. <URL http://kaino.kotus.fi/kreikanpaikannimet/>.

Palaa otsikoihin

Kunnan nimeen perustuvat asukkaannimitykset

Jokaisen kunnan nimestä on mahdollista muodostaa asukasta tarkoittava sana lainen- tai läinen-johtimella. Aakkosellinen luettelo sisältää nykyisten ja useimpien entistenkin itsenäisten kuntien nimistä johdetun asukkaannimityksen yksikkömuodossa. Tiedot paikallisessa käytössä olevista asukkaannimityksistä ovat peräisin Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkistosta.

Kunnan nimeen perustuvat asukkaannimitykset

Palaa otsikoihin

Kuntien nimet ja niiden taivutus

Suomalaiset asutusnimet, kuten paikannimet yleensäkin, voivat taipua joko sisä- tai ulkopaikallissijoissa. Esimerkiksi asutaan Laukaassa, mennään Enontekiölle, ollaan kotoisin Ylitorniolta ja vieraillaan Hikiässä. Aakkosellinen luettelo sisältää nykyisten ja useiden entistenkin itsenäisten kuntien nimet paikallissijataivutuksineen.

Kuntien nimet ja niiden taivutus

Palaa otsikoihin

Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselvitykset vuosilta 1643–1646 (MHA C 1)

Timo Alanen (toim.) (2011): Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselitykset vuosilta 1643–1646 (MHA C 1). Verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 20. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu HTML. URN:ISBN 978-952-5446-61-6, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk20/>.Palaa otsikoihin

Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet

Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet. Toimittajat: Sirkka Paikkala ja Saara Welin. Alkuperäinen luettelo käsitelty suomen kielen lautakunnassa 9.10.2000. <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=7477>.

Palaa otsikoihin

Maiden nimet seitsemällä kielellä

Maiden nimet seitsemällä kielellä. Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala; toimittaja: Minna Salonen. Verkkosovellus: Jari Vihtari. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Päivitettävä aineisto, julkaistu 21.10.2009. Verkkojulkaisu sisältää maiden, epäitsenäisten alueiden ja muiden geopoliittisesti merkittävien alueiden nimet. Kukin nimi esitetään suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi.<URL http://kaino.kotus.fi/maidennimet>.

Palaa otsikoihin

Namnledslexikon

I lexikonet presenteras alla namnleder som har någon frekvens i det svenska ortnamnsförrådet i Finland, främst materialet av vanliga namnelement som huvuddelen av våra ortnamn består av. Också suffix och vissa ändelser beaktas, liksom de vanligaste typerna av lånenamn. Tietokannan on suunnitellut Kurt Zilliacus ja toteuttanut Michaela Örnmark.

Namnledslexikon

Palaa otsikoihin

Nimiarkiston kokoelmatietokanta

Nimiarkistossa on noin 2,7 miljoonaa alkuperäistä tai niihin rinnastettavaa, pitäjittäin järjestettyä paikannimilippua Suomesta ja lähialueilta. Puhuttelunimikokoelmat käsittävät yhteensä noin 466 500 nimilippua sekä joitakin pienehköjä erilliskokoelmia. Nimiarkiston kokoelmatietokantaan on siirretty tiedot nimikokoelmien alueittaisista ja aineiston kerääjän mukaisista kortistoista.

Nimiarkiston kokoelmatietokanta

Palaa otsikoihin

Paikannimen tarina

Paikannimen tarina (2010). Tekijät: Tiina Manni-Lindqvist , Leila Mattfolk, Raija Miikkulainen ja Helinä Uusitalo. Pohjoissaamelaista nimistöä koskevat tekstit Kaarina Vuolab-Lohi. Verkkojulkaisussa on mukana myös aineisto pääkaupunkiseudulla syksyllä 2010 kiertäneestä näyttelystä Paikannimen tarina. Verkkonäyttely HTML, 26 sivua, sisältää 80 jpg-tiedostoa kartta- ja valokuvia. <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=7427>.

Palaa otsikoihin

Paikannimikartasto

Suomen suomenkielisten paikannimien levikkejä esittelevä elektroninen kartasto, joka sisältää 234 keskeistä keskeistä paikannimielementtiä. Nimitiedot on poimittu Nimiarkiston kokoelmista. Kustakin nimiesiintymästä esitetään sijainti- ja paikanlajitiedon lisäksi usein muutakin nimeä ja paikkaa koskevaa tietoa. Kartastossa voi tehdä monipuolisia hakuja omin valinnoin ja rajauksin. Vastuuhenkilö Terhi Ainiala.

Paikannimikartasto

Palaa otsikoihin

Paikkainnimiä ja paikallistarinoita 1879–1882

Nimiarkiston vanhin paikannimikokoelma sisältää enimmäkseen kansakoulunopettajien laatimia vastauskirjeitä Suomen Muinaismuisto-Yhtiön vuonna 1878 julkaisemaan pyyntöön kerätä paikannimiä ja sukunimiä sekä niihin liittyviä tarinoita.

Paikkainnimiä ja paikallistarinoita

Palaa otsikoihin

Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet.

Kerkko Hakulinen ja Sirkka Paikkala (2013): Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 172. ISSN: 2242-461X, ISBN: 978-952-5446-80-7. 492 s. Kirjassa on 2 500 ulkomaiden paikannimeä, jotka kirjoitetaan suomenkielisessä asiatekstissä toisin kuin alkuperäiskielessä. Paikannimistä kerrotaan sekä paikalliskieliset että englanninkieliset vastineet, monista lisäksi ranskan- tai saksankieliset vastineet. Kirjassa esitetään suomenkielistettyjen nimien oikeinkirjoitusohjeet ja selostetaan kansainvälistä nimistönhuoltoa.

Palaa otsikoihin

Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1564

Timo Alanen (toim.) (2010): Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1564. Verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 19. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu HTML. URN:ISBN 978-952-5446-62-3, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk19/>.

Palaa otsikoihin

Pääkaupunkiseudun slangipaikannimiä (koululaiskeruu)

Stadin slangi ry:n, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Helsingin Sanomien syksyllä 2003 koululaisille järjestämän keruukilpailun satoa.

Pääkaupunkiseudun slangipaikannimet

Palaa otsikoihin

Ruotsinkieliset kuntien nimet

Aakkosellinen luettelo sisältää sekä yksi- että kaksikielisten kuntien ruotsinkieliset nimet.

Ruotsinkieliset kuntien nimet

Palaa otsikoihin

Suomalainen paikannimikirja

Suomalainen paikannimikirja. 2007. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. Helsinki: Karttakeskus, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISBN 978-951-593-976-0, ISSN 0355-5437. Suomalainen paikannimikirja on 592-sivuinen lukuteos Suomen paikannimistä.

Suomalainen paikannimikirja

Palaa otsikoihin

Svenska ortnamn i Finland

Svenska ortnamn i Finland - en förteckning över svenska namn på orter av allmänt intresse i Finland (toim. Leila Matfolk ja Maria Vidberg, myös Pamela Gustavsson, Gunilla Harling-Kranck, Christer Hummelstedt, Sirkka Paikkala, Sten Palmgren, Mikael Reuter, Kristian Slotte och Peter Slotte). Suomenkielisten nimien tarkistus Tiina Manni-Lindqvist ja Eeva-Liisa Stenhammar. Tekninen sovellus Jari Vihtari, graafinen asu Olli Miettinen. Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 32. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken. URN:NBN:fi:kotus-201221, ISSN 2323-3370. Päivitettävä teos, julkaistu 25.10.2012. <URL http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/>.

Palaa otsikoihin

Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563

Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563

Timo Alanen (toim.) 2008: Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 4. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISBN 978-952-5446-33-3, ISSN 1796-041X. URN: 978-952-5446-33-3 (ISBN). Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk4/>.

Palaa otsikoihin

Venäjän federaation paikannimiä

Venäjän federaation paikannimiä

Pirjo Mikkonen, Martti Kahla, Ida Kempinen ja Anna Charnaya (toim.) 2010: Venäjän federaation paikannimiä – oikeinkirjoitus- ja painotusopas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 11. Näköisjulkaisu teoksesta Venäjän federaation paikannimiä (2006) (ISBN 952-5446-18-2, ISSN 0355-5437). Verkkojulkaisu  PDF (2,53 MB). URN:ISBN 978-952-5446-47-0, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk11/>.

Palaa otsikoihin