Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Bulitortsi vuonna 1909. © Helsingin kaupunginmuseo
Bulitortsi eli Helsingin kauppatori vuonna 1909. © Helsingin kaupunginmuseo

Slanginimien synty

Stadin slangi syntyi runsaat sata vuotta sitten. Muualta Suomesta Helsinkiin muuttaneen työläisväestön jälkipolvi loi slangin – suomea, ruotsia ja muitakin kieliä yhdistävän kielimuodon. Slanginimiäkin syntyi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä runsaasti.

Slanginimi voi tulla suomenkielisestä tai ruotsinkielisestä nimestä: Haapaniemen kenttä on Haapis, Pitkäsilta (Långa bron) on Longis. Helsinkiä ja etenkin sen keskusta tarkoittava Stadi tulee ruotsin kielen sanasta stad.


Longis vuonna 1905. © Helsingin kaupunginmuseo
Longis eli Pitkäsilta vuonna 1905. © Helsingin kaupunginmuseo