Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Poronhoitoa
Kuva: Juha Vuolab.

Saamenkieliset nimet kartoissa

Saamenkielisiä paikannimiä on kerätty systemaattisesti 1960-luvulta alkaen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Nimiarkistossa on tallennettuna n. 11 000 saamenkielistä nimilippua. Kertyneitä kokoelmia käytetään hyväksi tutkimuskeskuksessa tehtävässä karttanimistön tarkistustyössä.

Esimerkiksi Enontekiön Leppäjärven kylän ympäristö oli vielä vuoden 1970 topografisessa kartassa nimistöltään lähes pelkästään suomenkielinen. Nimistöntarkistuksen yhteydessä on arkisto- ja muiden lähteiden pohjalta lisätty käytössä olevia, perinteisiä saamenkielisiä nimiä. Lisäykset ja muut muutokset on tallennettu Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaan, joka on pohjana julkaistaville kartoille.

Ote topografisesta kartasta vuodelta 1970

leppäjärvi uusin kartta

Ote maastotietokannasta 2010

leppäjärvi mtk