Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Oikea nimi oikeaan paikkaan – peruskartan nimien tarkistus

Peruskarttojen nimistö tarkistetaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Tavoitteena on saada oikea nimi oikeaan paikkaan oikeassa muodossa ja oikein kirjoitettuna.

Tarkistuksessa tärkeimpiä lähteitä ovat Nimiarkiston paikannimikokoelmat, jotka on saatu haastattelemalla paikkakuntalaisia. Tehdyt muutokset tallennetaan Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan, joka on pohjana erilaisille karttatulosteille ja painetuille peruskartoille.

Karttanimien tarkistusta. Kuva: Kotuksen arkisto.
Karttanimistön tarkistaja työssään. Kuva: Toni Suutari.


Karttanimistöä on tarkistettu säännöllisesti vuodesta 1959 alkaen. Tarkistettavana on ollut Maanmittauslaitoksen julkaisemien peruskarttojen nimistö, vuosina 1960–2000 myös Puolustusvoimien laatimien topografikarttojen nimistö.

Nimistöntarkistajan tehtävänä on nimien normaalistaminen eli yleiskielistäminen, oikeinkirjoituksen tarkistaminen, virheiden korjaaminen ja nimien lisääminen. Peruskartta on valtakunnallinen kartta, joten tarkistustyön yhtenä tavoitteena on yleiskielinen selkeys. Toisaalta myös erilaisia paikallisia murrepiirteitä voidaan säilyttää, jotta kunkin alueen asukkaat tuntisivat kartan nimistön omakseen.

On tärkeää, että peruskarttojen nimistöstä huolehditaan jatkossakin, sillä kartoilta nimistö leviää laajalle ja myös näkyvästi, esimerkiksi tienviittoihin ja postin ja liikennepaikkojen nimiin sekä kaava- ja haja-asutusalueiden nimiin.


Nimiarkisto
Nimiarkiston aineistoja. Kuva: Toni Suutari.