Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Asiakirjanimikokoelmien historia

Aloitteen asiakirjanimien keruusta teki professori Hugo Pipping Svenska Litteratursällskapetin kansatieteellisessä jaostossa jo vuonna 1908. Suomenruotsalaisten lisäksi mukaan pyydettiin tutkijoita Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta, Suomen Muinaismuistoyhdistyksestä, Historiallisesta Seurasta, Suomen Tiedeseurasta, Suomalais-ugrilaisesta Seurasta ja Suomen Maantieteellisestä Seurasta.

Tämä vuonna 1909 perustetun Tieteellisten Seurain Paikannimikomitean työ tähtäsi vanhan nimimateriaalin keruuseen suomen kielen, Suomen asutushistorian, maantieteen ja ennen kaikkea nimistöntutkimuksen kehittämiseksi. Jo samana vuonna Paikannimikomitea aloitti vanhojen, keskiajan ja 1500-luvun asiakirjojen nimien poiminnan.

Komitea sai painettuna julkaistuksi Uuttamaata ja Ahvenanmaata koskevan aineksen (Greta Hausen, Nylands ortnamn, deras former och förekomst till år 1600, I osa 1920, II 1922, III 1924 ja Greta Hausen, Ålands ortnamn, deras former och förekomst till år 1600, 1927).

Vuonna 1957 vastuu asiakirjanimien poiminnasta siirrettiin silloisen Sanakirjasäätiön paikannimijaostolle. Samalla luovutettiin paikannimijaostolla valmis nimimateriaali, Satakunnan ja Varsinais-Suomen kokoelmat.

Asiakirjanimien poimintatyö

Satakunnan asiakirjanimikokoelmaan poimi nimet Gunvor Kerkkonen vuosina 1927–1943. Varsinais-Suomen asiakirjanimien poimintatyötä teki vuodesta 1927 Greta Hausen parin vuoden ajan, ja hänen jälkeensä keruuta jatkoi vuoteen 1933 Emmy Hultman. 1930-luvun lopulla tehtävään palkattiin Hjördis Roos, joka sotien aikaa lukuun ottamatta jatkoi työtä vuoteen 1957.

Hämeen asiakirjanimien poimintaa tekivät Irja Puranen vuonna 1948 ja asiakirjanimien poimintatyön siirryttyä paikannimijaoston vastuulle Timo Alanen vuosina 1979–1997.

Viipurin Karjalan asiakirjanimet on poiminut pääosin Synnöve Federley vuosina 1960–1978. Työn valmistuttua Federley jatkoi Pohjanmaan asiakirjanimikokoelman parissa vuosina 1978–1983.

Käkisalmen Karjalan asiakirjanimikokoelman on poiminut Aulikki Ylönen vuosina 1966–1971. Ylönen aloitti vuonna 1972 Savon asiakirjanimien poiminnan, jota hän jatkoi vuoteen1984. Savon kokoelmaa täydennettiin vuosina 2004–2012 Timo Alasen julkaisemilla viidellä toimitteella 1500- ja 1600-luvujen Savon maantarkastusluetteloista.

asiakirjanimet
Asiakirjanimet lippaissaan. Kuva: Kotuksen arkisto.

Edellinen | Seuraava sivu