Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Akujarvi-osa
Vuođđokárta Áhkojávrris Anáris © Eanamihtidanlágádus lohpi nr 49/MML/10.

Vuođđokártta báikenamat

Vuođđokártta namat leat čoagganan dálá muddui kártadahkkiid ja nammadutkiid ovttasbargun. Kárta galgá čuovvut áiggi, muhto seammás dat seailluha boares namaid ja gáhtte min kulturárbevieru. Maiddái árbevirolaš namat nuppástuvvet áiggi mielde, ja ássama viiduma dihtii šaddet áibbas ođđa namat.

Namat vuođđokárttas leat viđa gillii. Gielat leat suoma-, ruoŧa-, davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgiella. Báikkiin sáhttet leat máŋga nama iešguđege gillii; gieldda váldogiella boahtá oidnosii namaid ovdanbuktinortnegis, earret Sámis gos namat almmuhuvvojit badjelaččas namuhuvvon ortnegis.

Áigeguovdileamos vuođđokárta lea interneahtas. Kansalaisen karttapaikka lea buohkaide rabas kártabálvalus, mas báikkiid ohcamii sáhttá geavahit buot 800 000 nama vuođđokárttas ja čujuhusnamaid miehtá riikka. Karttapaikka čujuhus lea www.karttapaikka.fi.


Vuođđokártta 800 000 báikenamas 230 000 dahjege measta goalmmadas namain leat áidnalunddogat: nubbi seammalágan namma kárttain ii leat. Sámeguovllus unihkkanamaid oassi lea vel stuorát.


Faktataulukko
Statistihkkadieđut vuođđokártta namain. Dárkkálmahte gova coahkkalemiin.


Nammadávjodat vuođđokárttas

teemakartta nimimäärät


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången