Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Namma máŋgga gillii

Suoma báikenamat leat máŋgga gillii: Sámeguovllus báikenamat leat eanaš sámegillii ja oarje- ja máttarittu árbevirolaš ruoŧagiel guovlluin ruoŧagillii.

Jos báikái lea stáđásmuvvan namma sihke suoma- ja ruoŧagillii, goabbáge namma merkejuvvo kártii. Gielddain gos eanetlogu giellan lea ruoŧagiella, ruoŧagiel namma lea vuosttamužžan dego Kristinestadas. Kaskisis vuosttas namma lea suomagillii. Sullii ovtta proseanttas vuođđokártta namain lea kárttas nuppegiel namma.


Kristiinankaupunki
Kristiinankaupunki. © Eanamihtidanlágádus lohpi nr 49/MML/10

Sámis hállet golbma sámegiela ja suomagiela. Eanodagas, Ohcejogas ja Soađegili gieldda davveoasis namat leat eanaš davvisáme- ja suomagillii. Anár gielddas báikkis sáhttá leat namma njealji gillii. Vuođđokárttas suomagiel namma lea vuostamužžan, dasto davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgiel namma.


kartta Sevettijarvestä
Čeavetjávri. © Eanamihtidanlágádus lohpi nr 49/MML/10

Ovddit | Čuovvovaš