Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.


Talo Taivassalossa
Dállu Taivassalos. Gaska-Suoma GUVI-guovddáš.

Namma báikki mielde

Boares báikenamat leat šaddan sániin mat leat geavahuvvon dallego namat leat addojuvvon. Vaikko muhtun sátni namas livččiige maŋŋeleappos jávkan, de namma lea ain anus. Johtima dáfus deaŧalaš báikkit dego čáhcejohtolagat leat navdojuvvon vuosttamužžan. Ovdamearkka dihtii mearkkašumi dáfus amasman namma Päijänne lea okta Suoma boarráseamos báikenamma.

Namma Taivassalo Jämsäs lea álgoálggus leamaš Taivalsalo. Namma boahtá das, ahte guovdu sullo lea leamaš kannas dahjege taival (”muotki”). Fanas gessojuvvui muotkki badjel luovttas nubbái. Sátni salo mearkkaša sullo.

Báikenamaid vuođđun sáhttá leat omd. báikki iešvuohta (syvä lahti → Syvälahti, čiekŋalis luokta → Čiekŋalisluokta), báikki oamasteapmi dahje hálddašeapmi (Vitikkalanlahti, Máhtegievŋŋis) dahje muhtun dáhpáhus (Herrojenpöytä ’hearráid beavdi’, Huikinvárri, Aaslâkkirdemjävri).


Taivassalo kartalla
© Eanamihtidanlágádus lohpi nr 49/MML/10

Taivassalo oarjegáttis lea suolu, man namma lea Herrojenpöytä (’Hearráidbeavdi’). Namma lea muitalusa mielde šaddan das go doppe leat muhtun hearrát goas nu herskostallan nisttiideasetguin.