Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

 
Haastattelu. © Kurt Zilliacus
Báikkiolbmuid jearahallamiin fidne namaid vuorkái. © Kurt Zilliacus

Bealddu namma rádjui

Doaresbeale báikkiid ja gávpogiid ássit navdet báikkiid, mat leat sidjiide deaŧalaččat. Báikenamma sáhttá leat dušše ovtta bearraša anus. Jagiid mielde šaddet ođđa namat ja boares namat báhcet eret anus.

Báikenamaid čoaggit leat johtán miehtá Suoma ja vurken arkiivvaide dáluid, luottaid, milliid, njárggaid ja bealdduid namaid ja dieđuid daid birra.


Saxby

Ovddit | Čuovvovaš