Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Saksalan peltoja - kuva: Toni Suutari.
Saksala bealddut. Govva: Toni Suutari

Báikenamat – oassi kulturárbevierus

Buot min eallima ja gulahallama dáfus deaŧalaš báikkiin lea namma. Árbevirolaš báikenamat šaddet guovllu vássánáiggis, gielas ja kultuvrras. Namat leatge min historjjá boarráseamos dokumeanttat, divrras kulturárbi. Dat leat dieđut vássánáiggis boahtteáigái, oassi báikkálaš kultuvrras ja historjjás. Danin daid galgá atnit árvvus, gáhttet ja seailluhit.

Eanaš oassi suopmelaččain orrot dán áigge čoahkkebáikkiin, ja doppege min birra leat namat. Plánejuvvon dálánamat šaddet earaláhkai go árbevirolaš namat, muhto buoremus dilis dat dávistit guovllu boares báikenamaid. Oahpes namat dahket álkibun vuogáiduvvat ja oahpásmuvvat duovdagiidda dallege go biras rievdá. Buorre namma váldá vuhtii kulturárvvuid ja nanosmahttá ruovttubáikedovddu.


Viilatehdas
Fiilofabrihkka Vantaakoskis. Govva: Copyright Vantaa gávpot.