Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Mistä nimet on poimittu?

Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi -julkaisuun on koottu sukunimiksi sopivia nimiä, jotka eivät vuoden 2018 alussa olleet sukuniminä käytössä. Aineiston pohjana ovat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteristä poimitut paikannimet (noin 800 000). Rekisteri soveltuu sukunimiehdotusten pohjaksi, koska suuri osa Suomen sukunimistä on lähtöisin talonnimistä ja osa niistä sisältää jonkin toisen paikannimen, kuten läheisen maasto-, vesistö- tai viljelysnimen.

Luetteloita varten Paikannimirekisterin nimistä on poistettu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän avulla sellaiset nimet, jotka ovat jo käytössä sukuniminä. Jäljelle jääneistä paikannimistä on poistettu harvinaisimmat nimet sekä sellaiset nimet, jotka voivat aiheuttaa kantajalleen haittaa. Luetteloihin on otettu myös nimiä, jotka ovat aiemmin olleet käytössä sukuniminä, mutta joilla ei enää ole yhtään nimenkantajaa.

Nimiä on suomen- ja ruotsinkielisten nimien luetteloissa yhteensä noin 5 700.