Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikello


Palaa otsikoihin

Kielikello 4/2014

Kielikellossa 4/2014 kerrotaan sanakirjoista: Mitä Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjoja voi lukea ilmaiseksi myös verkossa, joko kokonaan tai vähitellen täydentyvinä. Uutena on Kielitoimiston sanakirja – monen kielenkäyttäjän pitkäaikainen toive.  Mitä uutta sanakirjassa on? Uusista normeista kertoo kirjoitus Kielitoimiston sanakirja verkkoon.

Suomen murteiden sanakirjasta on verkossa nyt 60 000 sana-artikkelia (kalakäävätä) ja Vanhan kirjasuomen sanakirjasta näytejakso mamööpeli.

Palaa otsikoihin

Kielikello 3/2014

Kielikellossa 3/2014 käsitellään viranomaisten vastauksia kesällä 2013 tehtyyn valtionhallinnon nimikyselyyn. Kysely oli osa Hyvän virkakielen toimintaohjelmaa ja sen tavoitteena oli mm. selvittää, miten nimiä ja termejä muodostetaan valtionhallinnossa. Lehden kirjoitukset Kuvaavampia termejä ja nimikkeitä, toivoo virkamies ja Miten hallinnon nimet syntyvät valottavat, mitä viranomaiset itse ajattelevat nimi- ja termikäytänteistään.


Kirjoituksessa Kielikäsitykset hyvän virkakielen esteenä pohditaan, miksi virkakielen laadun parantuminen on ollut hidasta hyvistä pyrkimyksistä huolimatta.

Palaa otsikoihin

Kielikello 2/2014

Paikannimet ovat yhteistä julkista omaisuutta ja osa viranomaisten palvelutehtävää. Kielikellon 2/2014 kirjoituksessa Suomeenkin paikannimilaki kerrotaan, miksi laki olisi tarpeellinen. Useissa muissa maissa sellainen on. 

Lehdessä kerrotaan myös erilaisista suomen kielen muodoista: Seurakuntaryhmän jäsenten puheessa elävät slangi ja uskonnollinen kieli rinnakkain. Millaisia tehtäviä näillä ilmauksilla on? Viranomaisten viestinnässä pyritään hyvään vuorovaikutukseen valitsemalla sinuttelu teitittelyn sijaan, mutta toimiiko se?

Raamatunkäännöstyössä on ollut aina mukana myös suomen kielen asiantuntijoita. Kuka kieltä on ohjannut ja mihin suuntaan?

Palaa otsikoihin

Kielikello 1/2014

Kielikellossa 1/2014 selvitetään muun muassa, minkälaisia käytännön ehdotuksia on opetusministeri Krista Kiurulle luovutetussa Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa. Toimenpide-ehdotukset koskevat sekä lainsäädäntöä että yksittäisten virastojen toimintatapoja.

Lehdessä kerrotaan myös virkakielestä käytännössä: Osana virkakielen  toimintaohjelman valmistelua kysyttiin, mitä kunnissa on tehty tekstien laadun hyväksi ja mitä kannattaisi tehdä. Kysyttiin myös kansalaisten mielipiteitä julkishallinnon kielestä ja kokemuksia hyvästä viranomaisviestinnästä.

Palaa otsikoihin