Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikello


Palaa otsikoihin

Kielikello 4/2012

Lakikielen ymmärrettävyyden parantaminen on kaikkien etu. Kielikellossa 4/2012 kerrotaan, millaisia  ehdotuksia asunto-osakeyhtiölain valmistelussa mukana olleet kielenhuoltajat tekivät ja millaisia muutoksia lainlaatijat hyväksyivät.

YK:n paikannimikonferenssi hyväksyi elokuussa 2012 bulgarian, ukrainan, valkovenäjän ja persian latinaistusta koskevat uudet suositukset. Lehdessä kerrotaan, miten muutokset vaikuttavat aiemmin latinaistettuihin paikan- ja henkilönnimiin.

Palaa otsikoihin

Kielikello 3/2012

Lääketieteestä pitää pystyä viestimään tarkasti ammattilaisten kesken niin tutkimus- kuin hoitotyössäkin. Myös potilaan on saatava alan tietoa ymmärrettävällä kielellä. Kielikellossa 3/2012 kerrotaan Lääkäriseura Duodecimin sanastolautakunnan työstä, Lääketieteen termit -sanakirjan teossa esiin tulevista kysymyksistä ja kielentarkistajan työstä lääketieteen kielen parissa. Lehdestä voi lukea myös, miten Kielitoimiston sanakirjaan sisältyviä lääketieteen termejä kuvataan.

Palaa otsikoihin

Kielikello 2/2012

Suomessa asuvilla ja Suomen kansalaisilla on nykyisin nimiä, jotka edustavat eri kulttureita ja suomalaisesta poikkeavia nimikäytäntöjä. Kielikellossa 2/2012 kerrotaan myös kaavanimistä ja matkailuteiden nimistä. Kaavanimiin liittyy usein paikalliskulttuuria ja historiaa mutta lisäksi pyrkimystä identiteetin ja mielikuvien luomiseen.

Sopimusten ja säädösten kieltä pidetään usein vaikeasti ymmärrettävänä. Lehdessä kerrotaan, miten viestin perillemenoa voidaan havainnollistaa esimerkiksi kaavioiden, piirrosten ja karttojen avulla.

Palaa otsikoihin

Kielikello 1/2012

Kielitoimiston sanakirjassa on uusia hakusanoja yli 2 000 ja uudistettuja sana-artikkeleita noin 2 700. Uusista hakusanoista viidesosa on johdoksia. Lehdessä kerrotaan, miten monin tavoin kielen vanhoja omaperäisiä aineksia hyödynnetään uusia sanoja luotaessa.
 
Avioliittolaki antaa avioliiton solmiville paljon mahdollisuuksia sukunimen valintaan. Onko lailla ollut vaikutusta käytäntöön? Kumman nimellä on enemmän painoarvoa silloin, kun nimeä valitaan?

Palaa otsikoihin