Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikello


Palaa otsikoihin

Kielikello 4/2011

Saamenkielisten paikannimien lisäksi Kielikellossa 4/2011 puhutaan lakikielestä. Lakiteksti on vaikeaa muun muassa sen vuoksi, että siinä viitataan paljon toisiin lakeihin ja muihin viranomaisten teksteihin.

Lehdessä kerrotaan myös, millainen on  hyvä hakemisto. Kirjan hakemiston tarkoitus on siirtää tiedon etsimisen taakkaa lukijalta hakemiston laatijalle. Se, miten hyvin tässä on onnistuttu, erottaa toimivan ja käytännöllisen hakemiston huonosta.

Palaa otsikoihin

Kielikello 3/2011

Puhumaan opetteleva lapsi kokeilee luovasti kielen mahdollisuuksia. Kielikellossa 3/2011 esitellään lapsen kielenkehityksen vaiheita, mm. erilaisten taivutusmuotojen tuottamista. Lapsenkieltä tarkastelemalla ymmärrämme paremmin sitä, mikä kielen järjestelmässä on olennaisinta.

Lehdessä käsitellään myös aikamuotokysymyksiä: Kuuluuko tulla-futuuri yleiskieleen? Käytetäänkö uutisotsikoissa perfektiä vai imperfektiä?

Palaa otsikoihin

Kielikello 2/2011

Kielikellossa 2/2011 puhutaan nimistä. Kreikkalaisia paikannimiä kirjoitetaan latinalaisin kirjaimin monella eri tavalla. Siihen on historialliset syyt. Kansainvälisten suositusten avulla pyritään kuitenkin yhdenmukaistamaan kirjoitusasut.

Kotimaankin nimissä riittää pohdittavaa: miten toimitaan, jos sama nimi tarkoittaa kahta tai useampaa paikkaa. Suomen kielen lautakunta käsitteli keväällä 2001 puolueiden nimien oikeinkirjoitusta.

Palaa otsikoihin

Kielikello 1/2011

Kielikellossa 1/2011 puhutaan kielipolitiikasta. Löytyykö virkakielen parantamiseen poliittista tahtoa? Halutaanko esimerkiksi virkakielen parantaminen hallitusohjelmaan? Näin vaalivuonna Kielikello kysyi sitä suoraan puolueilta. Myös eduskuntaryhmille esiteltiin näkemyksiä virkakielen parantamisesta.

Kieli, kielenkäyttö, tiedonsaanti ja mahdollisuus kommunikointiin ovat hyvän hallinnon perustekijöitä. Siksi kieltä ei voi käsitellä muusta toiminnasta irralllisena osana.

Palaa otsikoihin