Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikello


Palaa otsikoihin

Kielikello 4/2010

Kielikellossa 4/2010 jatkuu nimenmuutosteema: aluehallintouudistusta suunniteltaessa olisi ollut hyvä pitää mielessä sen vaikutus myös kieleen ja nimistöön. 

Asiatekstissä ihmiseen viitataan pronominilla hän, mutta puheessa myös pronomini se on tavallinen. Minkälainen on pronominien välinen työnjako?

Kohteliaisuutta voi osoittaa monilla kielen keinoilla. Niiden valinta vaikuttaa ilmaisun sävyyn, joka vaihtelee kunnioittavasta tuttavalliseen.

Palaa otsikoihin

Kielikello 3/2010

Kielikellossa 3/2010 kirjoitetaan yritysten kielistä eri näkökulmista. Monikielisten yritysten kielelliset ratkaisut eivät ole merkityksettömiä, ja ne  perustuvat aina jonkinlaiseen kielpolitiikkaan, usein näkymättömään.

Entäpä minkälaisia kieli- ja viestintätaitoja vaaditaan tämän päivän työelämässä?

Yrityksen nimi on viesti sen toiminnasta, mutta myös osa markkinointia. Nimen avulla yritetään erottua muista. Siksi sen on oltava erilainen, yllättävä ja jopa hätkähdyttävä.

Palaa otsikoihin

Kielikello 2/2010

Kielikellossa 2/2010 puhutaan nimistä. Kaupungin nimistöä suunnitellaan ensisijaisesti asukkaita varten, mutta siitä hyötyvät myös viranomaiset. Lehdessä käsitellään myös sitä, miten ihmisen identiteetti ja kokemus johonkin kuulumisesta joutuvat murrokseen mm. paikkakunnalta  toiselle muutettaessa.

Kieli kartalla -palstalla esitellään sana huilata.

Palaa otsikoihin

Kielikello 1/2010

Kielikellon 1/2010 julkishallinnon nimiä käsittelevässä kirjoituksessa kysytään, ovatko viranomaisten valitsemat nimet sellaisia, että ne täyttävät hallintolain vaatimukset hyvästä kielenkäytöstä. Lehdessä kerrotaan myös päiväkotien monenlaisista kirjoitustöistä. Kielikellossa 3/2009 tarkasteltiin nykykielen johdoksia, tässä lehdessä kerrotaan niiden historiasta.

Lehden uudella Kieli kartalla -palstalla esitellään murteiden ja nimistön ilmiöitä levikkikartoin. Tämänkertainen sana on juna.

Palaa otsikoihin