Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikello


Palaa otsikoihin

Kielikello 4/2008

Kielikello on koko 40-vuotisen taipaleensa ajan esitellyt ohjeiden lisäksi mm. havaintoja kielestä ja sen käytöstä, uudisanoja, etymologioita ja murreilmiöitä. Kielikellossa kuuluu myös suomen kielen lautakunnan ääni: tällä kertaa kannanotossa keskustelua herättäneisiin nisäkäsnimiehdotuksiin.

Nykyisin lähes kaikki työ vaatii tekijöiltään tekstien tuottamista. Tässä lehdessä tarkastellaan lasten päivähoitoon liittyviä tekstejä. Kun niissä puhutaan laadusta, mitä sillä tarkoitetaan?

Palaa otsikoihin

Kielikello 3/2008

Kielikellossa 3/2008 kerrotaan erityisesti sanoista, sanakirjoista ja sanastoista. Lehdessä esitellään eri alojen sanastoja – niitä on julkaistu 1800-luvun lopulta lähtien – ja haastatellaan organisoitua termityötä tekevän Sanastokeskus TSK:n uutta johtajaa Thomas Baltscheffskyä.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on julkaissut vuonna 2008 kaksi sanakirjaa: Suomen murteiden sanakirjan 8. osan ja uudistetun sähköisen Kielitoimiston sanakirjan. Mitä kaikkea niistä löytyykään?

Palaa otsikoihin

Kielikello 2/2008

Tässä Kielikellossa kerrotaan, miten opetetaan suomea muille kuin sitä äidinkielenään puhuville. Suomi toisena kielenä- eli S2-opetuksen tavoitteena on kielitaito, jonka turvin pystyy toimimaan tasavertaisena jäsenenä yhteiskunnassa.

Lehdessä tarkastellaan myös sitä, millaisin ehdoin uutta kieltä opitaan ja millaista ymmärrystä se äidinkielisiltä edellyttää. Mitä esimerkiksi tarkoittaa hyvä kielitaito? Millaisia taitoja hyvin suomea toisena kielenä osaavalla on?

Palaa otsikoihin

Kielikello 1/2008

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa tutkitaan myös Suomessa puhuttavia vähemmistökieliä, esimerkiksi inarinsaamea ja romanikieltä. Inarinsaamen kielenhuoltaja Marja-Liisa Olthuis kertoo, minkälaisiin toimiin on ryhdytty inarinsaamen elvyttämiseksi ja kehittämiseksi. Romanikielen tutkija Kimmo Granqvist esittelee mm., millaisia periaatteita on käytössä romanikielen sanaston laadinnassa.

Kielenhuollon historiaa -sarjassaan Taru Kolehmainen esittelee tällä kertaa kehottaa, ilmoittaa -tyyppiset verbit.

Palaa otsikoihin