Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikello 2005


Palaa otsikoihin

Kielikello 4/2005

Mistä puhutaan, kun puhutaan yleiskielestä? Kielikellossa 4/2005 tarkastellaan yleiskieltä sekä historian että nykyhetken näkökulmista.

Mistä kirjoittajan kannattaa koota oma käsikirjasto kirjoittamisen avuksi?

Suomen kuntien määrää aiotaan vähentää rajusti. Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun valitaan kuntaliitokselle nimi?

Palaa otsikoihin

Kielikello 3/2005

Elämme tekstien maailmassa. Kun maailma muuttuu, muuttuvat myös tekstit ja kirjoittamisen tavat. Kielikellossa 3/2005 pysähdymme jokapäiväisten tekstien ääreen.

Miten lukijalle avautuu verohallinnon julkaisujen kieli? Mitä hyötyjä ja haittoja on virastoissa käytössä olevien valmiiden tekstipohjien käytöstä? Onko terveyspolitiikan kieli hyvinvointiretoriikkaa?

Palaa otsikoihin

Kielikello 2/2005

Tietotekniikan kehitys on muuttanut viestintää: yhä useammin tietoa etsitään ja asioita hoidetaan Internetin välityksellä, verkossa. Millaista on verkkokieli, ja millaisia uusia taitoja se edellyttää niin kirjoittajalta kuin lukijaltakin?

Maailman muuttuessa muuttuvat myös kielenhuollon ohjeet – ja niiden taustalla olevat periaatteet sekä käsitys kielestä. Näitä periaatteita selvittää suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja Harri Mantila.

Palaa otsikoihin

Kielikello 1/2005

Kielitoimisto täytti juuri 60 vuotta. Kielitoimiston alkuaikaa ja silloista yhteiskuntaa valotetaan 40- ja 50-luvun sanaston avulla.

Millainen on suomen kielen asema tämän päivän akateemisessa maailmassa?

Alkaa tekemään -rakennetta tarkastellaan kielenhuollon ja aluemurteiden kannalta.

Palaa otsikoihin