Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikello 2003


Palaa otsikoihin

Kielikello 4/2003

Vuoden 2004 alussa tulivat voimaan sekä uusi kielilaki että uusi hallintolaki, jonka 9. pykälä velvoittaa viranomaiset käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Kielikellossa 4/2003 pohditaan, mitä uusi kielilaki tuo tullessaan ja miten pitäisi kehittää virka- ja lakikieltä.

Palaa otsikoihin

Kielikello 3/2003

Kielikello 3/2003 on laaja teemanumero, jossa kerrataan isoa ja pientä alkukirjainta koskevat kielenkäytön ohjeet. Missä kulkevat erisnimen ja appellatiivin rajat? Miten valtion hallinnossa tapahtuneet muutokset näkyvät nimissä?

Palaa otsikoihin

Kielikello 2/2003

Kielkellossa 2/2003 kerrotaan, miten sanoja on saatu ja saadaan suomen kieleen. Esimerkiksi Elias Lönnrot rikastutti kasvitieteen sanastoa. Miten atk-slangiin syntyy uusia sanoja, ja miksi työpaikkailmoitukset ovat usein sekakielisiä? Lehdessä käsitellään myös venäjän kyrillisiä kirjaimia: miksi niiden suomeen siirtämisessä on paljon kirjavuutta, vaikka siirrekirjainnuksesta on olemassa selvät ohjeet?

Palaa otsikoihin

Kielikello 1/2003

Kielikellossa 2/2003 pohdítaan, ovatko puhuttu ja kirjoitettu kieli erkaantuneet toisistaan  ja miksi nykyään on kaksi Karjalaa ja kahden kielen karjalaa. Lehdessä kerrotaan myös, minkälaisia käytännön ongelmia liittyy tavutukseen ja mihin tavutusta tarvitaan.

Palaa otsikoihin


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången