Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikellon julkaisutiedot

Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, jossa kirjoitetaan Kotimaisten kielten keskuksen toimialaan liittyvistä kielenkäytön ja nimistön kysymyksistä. Lehdessä käsitellään laajemminkin kielentutkimusta ja muita kielen ilmiöitä.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa sähköisenä. Vuoden 2017 loppuun saakka Kielikello ilmestyi myös paperilehtenä (kustantajana Stellatum Oy). Kielikellon sähköinen arkisto sisältää Kielikellossa julkaistut kirjoitukset vuodesta 1968 lähtien.

Toimitus

  • Sari Maamies, vastaava toimittaja
  • Raija Moilanen, toimitussihteeri
  • Henna Makkonen-Craig, toimittaja

Osoite

Kielitoimisto, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki

Julkaisija

Kotimaisten kielten keskus