Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Yhteistyöjulkaisut

Ahtia, E. V.
E. V. Ahtian kieliopit. E. V. Ahtia (1867–1953) julkaisi äänne- ja sanaopin sisältävän Karjalan kieliopin vuonna 1938. Ahtialla oli tuolloin valmiina myös lauseoppi ja johto-oppi, mutta ne jäivät julkaisematta. Nämä käsikirjoitukset ovat arkistoituina Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Lauseopin käsikirjoitus on julkaistu Kotuksessa vuonna 2012 näköisversiona.

Karjalan Kielen Seura on julkaissut kaikki kolme kielioppia painettuina kirjoina ja antanut niiden pdf-versiot julkaistavaksi Kotuksen sivuilla: Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi), Karjalan kielioppi II (johto-oppi) ja Karjalan kielioppi III (lauseoppi).

Andersson, Thorsten
Namn i Norden och det forna Europa : valda artiklar utgivna med anledning av Thorsten Anderssons sextioårsdag 23 februari 1989 / Thorsten Andersson ; redigerade av Vibeke Dalberg, Bent Jørgensen.  - Uppsala : NORNA-förlaget, 1989. - 202 s. : kuv. (NORNA-rapporter, ISSN 0346-6728 ; 40) Sis.: S. 176-202: En bibliografi över Thorsten Anderssons publicerade skrifter / av Margarete Andersson-Schmitt ISBN 91-7276-038-9 (nid.)

Atlas linguarum Europae (ALE). - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1975 -   Bibliographie linguistique = Linguistic bibliography Utrecht ISSN: 0378-4592

Encyclopædia iuridica Fennica = Suomalainen oikeustietosanakirja Osat 1 - 5 : Varallisuus- ja yritysoikeus ; Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus ; Perhe-, työ- ja sosiaalioikeus ; Rikos- ja prosessioikeus , Julkisoikeus. - [Helsinki] : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1994-1997 (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja, ISSN 0356-7222 ; 24)

Itämerensuomalainen kielikartasto : kyselysarja / [valmisteluun ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Arvo Laanest...et al.]. - Helsinki : Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus, 1989. - 100 s.  Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi : FU 8 Jyväskylä 12.8.1995. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - 138 s. : kartt.

Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa ‒ The language user in changing institutions / toimittaneet Anna Solin, Johanna Vaattovaara, Niina Hynninen, Ulla Tiililä ja Taru Nordlund. - Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2016. (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja, 0781-0318 ; n:o 74)(AFinLAn vuosikirja, 0781-030X ; 2016). - 233 s.  Verkkojulkaisuna osoitteessa http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk

Kieli ja sen kieliopit : opetuksen suuntaviivoja / Opetusministeriö. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - 265 s. : kuv. ; 25 cm Huomautus: Laatinut opetusministeriön asettama työryhmä Lisäpainos: Uusinta p. 1996 ISBN 951-37-1384-9 (nid.)

Kieliavain Pohjoismaihin / [julkaisija: Pohjoismaiden neuvosto]. - [Tukholma] : [Pohjoismaiden neuvosto], 1990. - 55 s . (Nord, ISSN 0903-7004 ; 1990, 65) 2. p. 1994. ISBN 91-88112-03-9 (nid.)

Kieliviesti / Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. - Stockholm, 1980 - ISSN: 0280-350X

Klarspråk i kommunerna / [Suomen Kuntaliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus]. - [Helsingfors] : Suomen Kuntaliitto, [1996]. - 101 s. ISBN 951-598-387-8 (sid.)

Onomastic bibliography / V. D. Uralian. - Louvain, 1950 - (Onoma : Bibliographical and information bulletin) ISSN 0078-463X

Språk i Norden. - Stockholm : Esselte studium, 1970 - (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 0800-6210) Edeltäjä: Nordiska språkfrågor ISSN: 0108-8270

Språknemndenes telefonrådgivning. - Oslo : Nordisk språksekretariat, 1988. - 270 s. : tab. (Nordisk språksekretariats rapporter, ISSN 0800-6210 ; 9)

Statsnamn och nationalitetsord = Maiden nimet ja kansallisuuksien nimitykset : utg. av de nordiska språknämnderna, Pohjoismaiden kielilautakuntien julkaisu. - Rev. och utv. utg. - [Stockholm] : Svenska språknämnden, 1979. - 48 s. : kartt. ISBN 91-7260-277-5

Statsnavn og nasjonalitetsord = Maiden nimet ja kansallisuuksien nimitykset / utgitt i samarbeid med språknemndene i Norden. - Revidert og utvidet utgave. - [Oslo] : Nordisk språksekretariats skrifter, 1987. - 25 s. (Nordisk språksekretariats skrifter ; 7) ISBN 82-7433-000-5

Statsnavne og nationalitetsord = Maiden nimet ja vastaavat johdokset = Ríkjaheiti og jódernisord. - Revideret og udvidet udgave. - Oslo : Nordisk språksekretariat, 1994. - 39 s. (Nordisk språksekretariats skrifter ; 17) (Dansk sprognævns skrifter ; 21) ISBN 82-7433-024-2

Suomi pohjoismaisena kielenä : Hanasaaren kulttuurikeskus 28.-30.1.1983 = Finskan som språk i Norden. - Helsinki : Norden-yhdistysten liitto, 1983. - 323 s.

Väinölän lapset [Videotallenne] ; juontaja: Matti Vilppula. Inkeroiset / henkilöt: Nasti Filippova, Anni Filippova, Ivan Filippov ; suunnittelu ja käsikirjoitus: Erkki Lyytikäinen, Marjukka Patrakka, Seppo Suhonen, Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Helsingin yliopiston tiedotus, 1996. - 1 videokas. (Beta) (Tallenne VHS) (13 min 30 sek) Huomautus: Tuotanto: Helsingin yliopiston tiedotus, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Väinölän lapset [Videotallenne] ; juontaja: Matti Vilppula. Vatjalaiset / henkilöt: Maria Petrovski, Aleksandr Borisov, Jelena Tsykola ; suunnittelu ja käsikirjoitus: Erkki Lyytikäinen, Seppo Suhonen, Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Helsingin yliopiston tiedotus, 1996. - 1 videokas. (Beta) (Tallenne VHS) (13 min 50 sek). Huomautus: Tuotanto: Helsingin yliopiston tiedotus, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Väinölän lapset [Videotallenne] ; selostus: Rauno Velling. Liiviläiset / esiintyjät: Kersti Boiko ... [et al.] ; suunnittelu ja käsikirjoitus: Erkki Lyytikäinen, Seppo Suhonen, Jaakko Ylipaavola ; ohjaus: Mikko Kemppinen. - Helsinki : Helsingin yliopiston tiedotus, 1997. - 1 videokas. (Beta) (Tallenne VHS) (22 min 23 sek) Huomautus: Tuotanto: Helsingin yliopiston tiedotus, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston AV-keskus