Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Verkkojulkaisut


Tälle sivulle kootaan tiedot kaikista Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisut -sarjaan kuuluvista  julkaisuista ja linkit julkaisuihin.

Palaa otsikoihin

Anarâškielâ ravvuuh – inarinsaamen kieliopas

/ Matti Morottaja. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (2007). - 105 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 56). URN:ISBN 978-952-5446-26-5, ISSN 2323-3370.  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk56/Inarinsaamen_kieliopas.pdf

Palaa otsikoihin

Antreasta Äyräpäähän. Luovutetun Karjalan pitäjien nimet

/ Kirjoittaja Laila Lehikoinen ; toimitus ja taitto: Petra Saarnisto ja Sirkka Rautoja. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 52 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 55). URN:ISBN 978-952-5446-93-7. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk55/Antreasta_Ayrapaahan.pdf

Palaa otsikoihin

Asutusnimihakemisto

/ Vastaava toimittaja: Tiina Manni-Lindqvist, toimittaja: Elina Wihuri, IT-asiantuntijat: Outi Lehtinen, Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2016.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 47) http://kaino.kotus.fi/asutusnimihakemisto/. Päivitettävä julkaisu.

Palaa otsikoihin

1900-luvun alkupuolella murretta keränneiden amatöörien kieli-identiteetti

Anneli Hänninen (2011): 1900-luvun alkupuolella murretta keränneiden amatöörien kieli-identiteetti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 26. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.  Verkkojulkaisu PDF (782,85 kB). URN:ISBN:978-952-5446-60-9 ISSN: 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk26/>.

Palaa otsikoihin

Directions in Urban Place Name Research

Directions in Urban Place Name Research / Compiled by Terhi Ainiala and Jani Vuolteenaho. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Web publication PDF (2,4 MB). (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 23 URN:ISBN 978-952-5446-65-4)  <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk23/>

Palaa otsikoihin

Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi

Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi = Förslag på nya efternamn = New surname proposals / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala ; Toimittajat: Tiina Manni-Lindqvist, Ulla Onkamo, Petra Saarnisto, Helinä Uusitalo, Maria Vidberg ja Elina Wihuri sekä Teijo Kemppainen, Kallas Lukka ja Susanna Nygård ; Aineistoajot: Toni Suutari, Risto Widenius, Jari Vihtari ; Tekninen toteutus: Outi Lehtinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 59). URN:NBN:fi:kotus-201844, ISSN 2323-3370. https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/ehdotuksia_uusiksi_sukunimiksi

Palaa otsikoihin

Elämän ja kuoleman tekstit -verkkojulkaisu

Elämän ja kuoleman tekstit. Kirjoittaminen sosiaali- ja hoitotyössä / toim. Ulla Tiililä ja Kati Karvinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - PDF 203 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 50) URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. URN:ISBN 978-952-5446-90-6. Julkaistu verkossa 13.10.2017. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk50/> Elämän ja kuoleman tekstit (pdf)

Palaa otsikoihin

Etunimien taivutus

Etunimien taivutus / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala. Toimittajat: Lasse Hämäläinen, Minna Pyhälahti, Helinä Uusitalo, Sonja Valkeinen ja Elina Wihuri. Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 34) URN:NBN:fi:kotus-201431.<URL http://kaino.kotus.fi/etunimientaivutus/index.php>. Jatkuvasti päivitettävä aineisto.  Päivitetty 21.10.2014.

Palaa otsikoihin

EU-kielen opas

Aino Piehl – Inkaliisa Vihonen 1999: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 108. 2. painos. Helsinki. (ISBN 951-9475-85-0). Verkkoversiot: -versio (ISBN 952-5446-05-0), HTML-versio (ISBN 952-5446-06-9).Oppaasta on julkaistu ruotsinkielinen laitos: Tala för att tolkas – skriva för att översättas. 2001. Stockholm: Utrikesdepartementet. (ISBN 91-7496-745-2). Ruotsinkielisen laitoksen kääntämistä koskevasta osasta on tehty englannin- ja ranskankielinen laitos: Writing for translation – Écrir pour être traduit. 2003. Centre de traduction des organes de l'union européenne. (ISBN 92-894-6331-7)

Palaa otsikoihin

Finlandssvensk ordbok

/ Redaktör för nätutgåvan: Bianca Holmberg ; IT-experter: Outi Lehtinen och Risto Widenius ; Grafiker: Olli Miettinen. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2016.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 45) URN:NBN:fi:kotus-201637. http://kaino.kotus.fi/fsob/ Senast uppdaterad: 13.12.2016

Palaa otsikoihin

Finska språkets framtid – Ett språkpolitiskt handlingsprogram

Forskningscentralen för de inhemska språken och dess finska språknämnd i samarbete med institutionen för finska och inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet (2010): Finska språkets framtid – Ett språkpolitiskt handlingsprogram. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 12. Forskningscentralen för de inhemska språken. Helsingfors 2010. URN:ISBN 978-952-5446-50-0, ISSN 1796-041X .<URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk12/>.

Palaa otsikoihin

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä

Genreanalyysi– tekstilajitutkimuksen käytäntöä (2012). Toim. Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29. Verkkojulkaisu PDF (3,7 MB). Helsinki:  Kotimaisten kielten keskus. 584 sivua. URN:ISBN 978-952-5446-72-2, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/>.

Palaa otsikoihin

Ison suomen kieliopin verkkoversio

Ison suomen kieliopin verkkoversio (VISK). 2008. Vastaava toimittaja: Maria Vilkuna, apuna toimitustyössä kesällä 2006 Markus Hamunen. Tekninen toteutus: Jari Vihtari, asiantuntijana Outi Lehtinen. Ulkoasu: Anne Naukkarinen (tunnus: Markus Itkonen). Taustaryhmä: Ison suomen kieliopin kirjoittajat ja Heli Kautonen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 5. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  URN:ISBN:978-952-5446-35-7, ISSN:1796-041X. Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php?s=tiedot >. – Linkki teokseen http://scripta.kotus.fi/visk/>. – Tekijä- ja julkaisutiedot.

Palaa otsikoihin

Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta

Johan Habermanin  maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta / Toimittanut Timo Alanen ; Verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. - Helsinki 2007. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 2) ISBN 978-952-5446-30-2. URN 978-952-5446-30-2 (ISBN). Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk2>

Palaa otsikoihin

Kannaksen kylät

/ Saulo Kepsu ; toimitus: Petra Saarnisto, Sirkka Paikkala ja Helinä Uusitalo. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 542 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 54). URN:ISBN 978-952-5446-92-0. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk54/Kannaksen_kylat.pdf

Palaa otsikoihin

Karjala – kieli, murre ja paikka

Torikka, Marja 2004: Karjala – kieli, murre ja paikka. Toimittanut Raija Miikkulainen. Kartat Anneli Hänninen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 129. Helsinki. Verkkojulkaisu (HTML): <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/ >. (ISSN 0355-5437, ISBN 952-5446-08-5).

Palaa otsikoihin

Karjalan kielen verkkosanakirja

Marja Torikka (toim.) 2009: Karjalan kielen verkkosanakirja. Verkkosovellus: Jari Vihtari. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Päivitettävä aineisto, julkaistu 15.10.2009. Verkkojulkaisu HTML. URN:NBN:fi:kotus-201113,  ISSN: 1796-041X. <URL http://kaino.kotus.fi/kks>.

Palaa otsikoihin

Kaupunkinimistön historiaa

[Elektroninen aineisto] / Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi, Sami Suviranta ; toimittaneet Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003 Tekstiä ja karttoja (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 125) Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, WWW-selain. Elektroninen aineisto ISBN: 951-9475-99-0 (verkkojulk.) Verkko-osoite: < URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/index.shtml>.

Palaa otsikoihin

Kielenhuollon juurilla : Suomen kielen ohjailun historiaa

/ Taru Kolehmainen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kotimaisten kielten keskus, 2015. ( Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 41) Verkkojulkaisu (2015) PDF (3,6 Mt). URN:ISBN 978-952-222-539-9. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk41/Kielenhuollon_juurilla.pdf>.

Palaa otsikoihin

Kielikellon sähköinen arkisto

Kielikello-lehden sähköinen arkisto on avattu verkossa vapaasti luettavaksi 9. huhtikuuta 2014. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisema Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti, joka on kasvanut kerran vuodessa julkaistusta tiedotteesta neljä kertaa vuodessa (myös sähköisesti) ilmestyväksi aikakauslehdeksi. Siinä käsitellään kieltä eri näkökulmista. Kielenkäytön suositusten ja niiden taustojen lisäksi aiheina ovat mm. nimistö, murteet ja uudissanat sekä virkakieli ja kielipolitiikka. Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan lehdessä julkaistuista teksteistä vuodesta 1968 lähtien; kielitietoa on siis tarjolla kuudelta vuosikymmeneltä.

Palaa otsikoihin

Kielitieteen asiasanasto

Kielitieteen asiasanasto suomi–englanti–viro–saksa. 2003.  Toimittajat Anna-Liisa Kristiansso-Seppälä ja  Ulla-Maija Kulonen; kääntäjät David Steadman (englanti), Mare Onga (viro) ja Wolfgang Veenker (saksa); atk-asiantuntijat: Tarmo Rahikainen, Mikko T. Virtanen ja Outi Lehtinen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 128. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu HTML: <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html>.  (ISSN 0355-5437, ISBN 952-5446-03-4). Lisää tietoa:  <URL http://www.kotus.fi/sanakirjat/muut_sanakirjat/kielitieteen_asiasanasto >

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston ohjepankki

Kielitoimiston ohjepankki / Raija Moilanen (projektipäällikkö), Riitta Korhonen, Henna Leskelä, Tiina Manni-Lindqvist, Ulla Onkamo ja Suvi Syrjänen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2015. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 0355-5437 ;  40. URN:NBN:fi:kotus-20153). Julkaistu 9.4.2015. Päivitettävä julkaisu. (Kielitoimiston ohjepankki  -hanke 2013 - 2015) <URL http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/>.

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston sanakirja, sähköinen

Kielitoimiston sanakirja (2012). Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 166. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone. Internet-, intranet- ja mobiiliversio. ISBN 978-952-5446-68-5. ISSN 2242-461X. ISSN-L 2242-461X.

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston sanakirjan MOT-versio

Kielitoimiston sanakirjan MOT-versio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen, taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 37)  URN:NBN:fi:kotus-201434 – ISSN 2323-3370.  Julkaistu verkossa 11.11.2014. Päivitettävä julkaisu.

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio

Kielitoimiston sanakirja on ajantasaisin yksikielinen suomen kielen sanakirja. Siinä on noin 100 000 hakusanaa, ja sen tarkoituksena on kuvata suomen nykyisen yleiskielen keskeinen sanasto.

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Päivitettävä julkaisu. <URL http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ >

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 29.2.2016. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 28.2.2017. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Tarja Riitta Heinonen, toimittaja/päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen, Minna Pyhälahti; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 6.6.2018. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Palaa otsikoihin

Kreikan paikannimet

Kreikan paikannimet / Toimittajat: Kimmo Granqvist ja Sirkka Paikkala. Aineistotoimittajat: Suvi Mäkelä ja Minna Salonen. Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki:  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 27) URN:NBN:fi:kotus-20118 Päivitettävä aineisto, julkaistu 13.6.2011. <URL http://kaino.kotus.fi/kreikanpaikannimet/>

Palaa otsikoihin

Kristityn vaellus varhaisnykysuomen merkinnässä

Petri Lauerma (2012): Kristityn vaellus varhaisnykysuomen merkinnässä – Jakob Johan Malmbergin suomennosten kielellinen kehitys 1800-luvun kirjasuomen murroksessa. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 31. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Verkkojulkaisu PDF (1 MB). URN: ISBN 978-952-5446-71-5, ISSN 1796-041X. <URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk31/>.

Palaa otsikoihin

Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi?

Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen 2010): Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 22. Näköisjulkaisu Aino Piehlin ja Inkaliisa Vihosen kirjasta Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti (3. p. 2006, ISBN 952-5446-19-0, ISSN 0355-5437). Verkkojulkaisu PDF (354 kB). URN:ISBN 978-952-5446-64-7, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk22/>. Oppaasta on myös ruotsinkielinen laitos Tala för att tolkas, skriva för att översättas (2001. Stockholm: Utrikesdepartementet. ISBN 91-7496-745-2), jonka kääntämistä koskevasta osasta on tehty englannin- ja ranskankielinen laitos: Writing for translation ja Écrir pour être traduit. 2010. Centre de traduction des organes de l'union européenne. ISBN 978-92-95074-06-04.

Palaa otsikoihin

Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselitykset vuosilta 1643–1646 (MHA C 1)

Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselitykset vuosilta 1643–1646 (MHA C 1) / Toimittanut Timo Alanen. Verkkoon toimittaneet Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. Julkaisu HTML-muodossa. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2011 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja.  ISSN 1796-041X  ; 20)  URN:ISBN 978-952-5446-61-6 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk20/>.

Palaa otsikoihin

Lyhyt romanikielen kielioppi

Kimmo Granqvist (2011): Lyhyt romanikielen kielioppi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 24. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu PDF (1,5 MB). URN:ISBN 978-952-5446-69-2, ISSN 1796-041X. – Salasanan saa s-postiosoitteesta kimmo.granqvist[ät]helsinki.fi. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk24/>.

Palaa otsikoihin

Maiden nimet seitsemällä kielellä

Maiden nimet seitsemällä kielellä / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala, toimittaja: Minna Salonen, verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2009 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN  1796-041X ; 25) URN:NBN:fi:kotus-20117. Jatkuvasti päivitettävä aineisto. Viitattaessa mainitaan teoksen nimi, aineistosivun verkko-osoite (URL) ja viittauspäivämäärä. Jatkuvasti päivitettävä aineisto. Viitattaessa mainitaan teoksen nimi, aineistosivun verkko-osoite (URL) ja viittauspäivämäärä. Päivitetty 5.8.2014 <URL http://kaino.kotus.fi/maidennimet/index.php?h=fi >.

Palaa otsikoihin

Miten kuvata muutosta?

Pirkko Nuolijärvi ja Marja-Leena Sorjonen (2010): Miten kuvata muutosta? – Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 13. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu (html, PDF 7,67 MB). URN:ISBN 978-952-5446-51-7, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/>. – Näköisjulkaisu Pirkko Nuolijärven ja Marja-Leena Sorjosen kirjasta Miten kuvata muutosta? – Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005, ISSN 0355-5437, ISBN 952-5446-12-3).

Palaa otsikoihin

Myndighetstexter ur medborgarperspektiv : rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21–22.11.2013  (Tulossa)

Myndighetstexter ur medborgarperspektiv : rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21–22.11.2013 / redigerad av Maria Andersson, Eivor Sommardahl och Aino Piehl. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014]. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 36 (PDF), URN:ISBN:978-952-5446-84-5, ISSN 2323-3370) <URL http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/view/2737>

Palaa otsikoihin

Namn i stadsmiljö

Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 / Redaktörer: Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson. - Helsingfors  : Institutet för de inhemska språken, 2016. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer. ISSN 0355-5437 ;  44) (Institutet för de inhemska språken/Skrifter. ISSN 2323-41137 ; 7)(NORNA-rapporter. ISSN 0346-6728 ; 90). (Utgivningsår: 2013, i digital version 2016) URN:ISBN:978-952-5446-82-1 ISBN 978-952-5446-82-1 http://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/svenska_publikationer/namn_i_stadsmiljo

Palaa otsikoihin

Omin sanoin – kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta

Ruppel, Klaas (toim.) 2009: Omin sanoin – Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.  Verkkojulkaisu (HTML, PDF 24 MB), sisältää neljä viittomakielistä videota (WMV). URN:ISBN: 978-952-5446-37-1, ISSN: 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk6/>.

Palaa otsikoihin

Ordbok över Finlands svenska folkmål

Den finlandssvenska dialektordboken finns nu på nätet. Det första avsnittet sträcker sig från I till K och omfattar cirka 15 500 artiklar som nu är fritt tillgängliga för alla.

33. Ordbok över Finlands svenska folkmål: i–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2013.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN: 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. <URL http://kaino.kotus.fi/fo/>. Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senaste uppdatering 6.6.2013.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN: 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. <URL http://kaino.kotus.fi/fo/>. Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 6 november 2014.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. <URL http://kaino.kotus.fi/fo/>. Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 13 december 2015.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–pipsa / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 9 december 2016.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–potät, 72 200 artiklar / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2017.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 15 december 2017.

Palaa otsikoihin

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden (pdf) 

Redaktörer Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi, Eivor Sommardahl. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2015. - 468 s. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ;  39) URN:NBN: 978-952-5446-85-2 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk39/antologi2015.pdf >.

Palaa otsikoihin

Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1564

Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1564 / Timo Alanen (toim.) ; verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN  1796-041X ;19) Verkkojulkaisu HTML. URN:ISBN 978-952-5446-62-3, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk19/>

Palaa otsikoihin

Romanikielen kielipoliittinen ohjelma

Jouko Lindstedt et al. 2009: Romanikilelen kielipoliittinen ohjelma. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 10. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu (HTML, PDF, 189 kB). URN:ISBN: 978-952-5446-45-6, ISSN: 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk10/>.

Palaa otsikoihin

Salaperäinen Suomen suku – Tutkimuslaitos Suomen suvun historiikki

Tanner, Satu 2007: Salaperäinen Suomen suku – Tutkimuslaitos Suomen suvun historiikki. Verkkotoimitus Raija Miikkulainen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 3. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISBN 978-52-5446-31-9, ISSN 1796-041X, URN: 978-52-5446-31-9 (ISBN). Verkkojulkaisu (HTML, PDF 25 MB): <URL  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk3/>.

Palaa otsikoihin

Sananselityksiä: Ison suomen kieliopin termejä

Julkaisu sisältyy Ison suomen kieliopin verkkoversioon (VISKiin).
Sananselityksiä: Ison suomen kieliopin termejä. 2005. Koonneet: Riitta Korhonen ja Maria Vilkuna. Verkkototeutus: Jari Vihtari.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 1. Helsinki. Verkkojulkaisu (HTML): <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk1>
(ISSN 1796-041X, ISBN 952-5446-16-6 ).

Palaa otsikoihin

Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921.

Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. (Verkkojulkaisu) (E.Summary: The ordinary Virtanen : the modernization of the Finnish surname practises from the 1850s to 1921)  / Sirkka Paikkala. -  Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 46) <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk42>/Se_tavallinen_Virtanen.pdf>.

Palaa otsikoihin

Sosva. Pohjoismansin sanasto.

Sosva. Pohjoismansin sanasto / Laatinut Ulla-Maija Forsberg. (Tämä mansin sanasto on peräisin teoksesta Wogulisches Wörterbuch; Gesammelt und geordnet von Artturi Kannisto; Bearbeitet von Vuokko Eiras; Herausgegeben von Arto Moisio). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Lexica Societatis Fenno-ugricae XXXV) (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 53).  ISSN . URN:ISBN 978-952-5446-91-3. https://sanat.csc.fi/wiki/Sosva

Palaa otsikoihin

Språkbrukin verkkosivut (Stellatum)

Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar
upp aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt, presenterar under-
sökningar som gäller svenskan och informerar om nyutkomna ord-
böcker och annan litteratur.

Palaa otsikoihin

Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland

Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland (2010). Finlands Dövas Förbund rf och Forskningscentralen för de inhemska språken. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 17. Helsingfors: Finlands Dövas Förbund rf och Forskningscentralen för de inhemska språken. Publikationen i PDF-format (cirka 1 MB). URN:ISBN 978-952-5446-58-6, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk17/>.

Palaa otsikoihin

Stora finsk-svenska ordboken = Suomi-ruotsi-suursanakirja

Stora finsk-svenska ordboken = Suomi-ruotsi-suursanakirja / Nina Martola (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 52). URN:NBN:fi:kotus-201840. http://finsk-svenska.svenska.gu.se/

Palaa otsikoihin

Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä

Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä / Toimittaja: Pirjo Mikkonen. Kirjoittajat: Sylvia Akar, Jarna Piippo, Hilda Voutilainen, Antero Leitzinger, Marja-Leena Heikkilä-Horn, Jyrki Kallio, Antti Leppänen, Muddle Suzanne Lilius (painetussa versiossa), Susanna Kariluoto. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - 116 s. (Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (2002)(Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 48) https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/sukunimi_etunimi

Palaa otsikoihin

Sukunimien taivutus

Sukunimien taivutus. Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala; toimittaja: Elina Wihuri. Verkkosovellus: Jari Vihtari. -  Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 28). URN:NBN:fi:kotus-20119, ISSN 1796-041X. <URL http://kaino.kotus.fi/sukunimientaivutus/> Päivitettävä aineisto, julkaistu 10.10.2011.

Palaa otsikoihin

Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto

Kahla, Martti (vastaava toimittaja) 2009: Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto. Kirjatiede – Bibliografia, kirjakauppa-, kirjapaino-, kirjasto- ja kustannustoimi. ФИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ПО КНИЖНОМУ ДЕЛУ. Книговедение – Библиография, библиотечное, издательское и книгопечатное дело, книжная торговля. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 9. Helsinki. URN:ISBN: 978-952-5446-43-2, ISSN: 1796-041X. <URL  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk9/>.

Palaa otsikoihin

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja

/ Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 808 s. Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (1998). (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 60). URN:ISBN 978-952-5446-94-4. ISSN 2323-3370. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk60/Suomalaisen_viittomakielen_perussanakirja_1998.pdf

Palaa otsikoihin

Suomen kielen tulevaisuus – kielipoliittinen toimintaohjelma

Auli Hakulinen, Jyrki Kalliokoski, Salli Kankaanpää, Antti Kanner, Kimmo Koskenniemi, Lea Laitinen, Sari Maamies ja Pirkko Nuolijärvi 2009: Suomen kielen tulevaisuus – kielipoliittinen toimintaohjelma. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 7. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.  Verkkojulkaisu (PDF 1,99 MB). URN:ISBN: 978-952-5446-40-1, ISSN: 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7/>.

Palaa otsikoihin

Suomen murteiden sanakirja

Suomen murteiden sanakirja:  kus–kyntsöttää / Päätoimittajat: Matti Vilppula (vuoteen 2006), Ulla Takala (2006–2009), Heikki Hurtta (vuodesta 2009), Nina Kamppi (vuodesta 2009) ; toimittajat: Kirsti Aapala, Tarja Korhonen, Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski.  SMS verkkoon -projekti / Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Nina Kamppi (SMS:n päätoimittaja), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Kerttu Pohja (viittausten tarkistaja), Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: konkeri–kurvottaa. Painetun 8. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kiainen–konkelopuu. Painetun 7. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kyntteli–käävätä. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Katariina Rouvala, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kala–keynätä. Painetun 6. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen ja Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: ja–kakuttaa. Painetun 5. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2015. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017.  Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

 Suomen murteiden sanakirja: kö–lasiäijä. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2015. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: huka–iätös. Painetun 4. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017.
Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: he–hujuuttaa. Painetun 3. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: laska–letkastua. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen
julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: emaali–havuvasta. Painetun 2. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: letkata–lofka. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: a–elää. Painetun 1. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2018. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 18.5.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Palaa otsikoihin

Suomen romanikieli: sen asema yhteisössään, käyttö ja romanien kieliasenteet

Hedman, Henry 2009: Suomen romanikieli: sen asema yhteisössään, käyttö ja romanien kieliasenteet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 8. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.   URN:ISBN: 978-952-5446-41-8, ISSN: 1796-041X. Verkkojulkaisu (HTML, PDF 823 kB). <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk8/>.

Palaa otsikoihin

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (www-sivusto)

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (2010) Tekijä: Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.   Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 16. Helsinki: Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Viittomakielinen verkkojulkaisu (html). URN:ISBN 978-952-5446-57-9, ISSN 1796-041X. <URL http://www.kl-deaf.fi/Kipo/>. – Tämä viittomakielinen www-julkaisu noudattaa rakenteeltaan suomenkielistä alkuteosta. Sivusto on kaksikielinen: kunkin viittomakielisen videon yhteyteen on liitetty vastaava suomenkielisen julkaisun luku. Sivustolla esitetyistä viittomakielisistä videoista on koostettu myös dvd-julkaisu (Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Helsinki 2010).

Palaa otsikoihin

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (2010). Tekijät: Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 15. Helsinki: Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu PDF (noin 1 MB). URN:ISBN 978-952-5446-56-2. ISSN 1796-041X. <URL  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk15/>.

Palaa otsikoihin

Suomi–kurmandži-sanakirja

Suomi–kurmandži-sanakirja (aakkonen–Kööpenhamina, 10 417 sana-artikkelia). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 57). URN:NBN:fi:kotus-201841, ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 20.4.2018.
Tuorein päivitys 20.4.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. (Maahanmuuttajakielten sanakirjat) http://kaino.kotus.fi/kurmandzi/?p=main

Suomi–kurmandži-sanakirja (aakkonen–röykkiö, 19 505 sana-artikkelia). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2019. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 57). URN:NBN:fi:kotus-201841, ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 20.4.2018.
Tuorein päivitys 26.4.2019. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. (Maahanmuuttajakielten sanakirjat) http://kaino.kotus.fi/kurmandzi/?p=main

Palaa otsikoihin

Suomi–somali-sanakirja

Suomi–somali-sanakirja: aakkonen–röykkiö, 19 549 sana-artikkelia / Suomenkielinen pohja: Ulla Horstia, Liisa Nuutinen, Riitta Eronen (taivutustiedot). Somalinkielinen osuus: Liban Ali Hersi: osiot C, E, G, haahuilla–h-hetki, J, kaahaaja–kcal, kubismi–Kööpenhamina, liata–lööppi, maa–metsätyöntekijä, N, P, R. ; Abdi Awil Musse: osiot A, B, D, F, hidas–höystää, I, ke–knoppi, ko.–kt, la–levätä, miehekäs–möyriä, O. Tietotekniset asiantuntijat: Outi Lehtinen, Risto Widenius. Graafinen suunnittelu: Olli Miettinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 51)  URN:NBN:fi: kotus-201739 — ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 15.12.2017. Tuorein päivitys 15.12.2017.

Suomi–somali-sanakirja (aakkonen–töötätä), 24 630 sana-artikkelia(päivitysosuus s–töötätä, yhteensä 5 081 sana-artikkelia). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 51)  URN:NBN:fi: kotus-201739 — ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 15.12.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. Tuorein päivitys 14.12.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. (Maahanmuuttajakielten sanakirjat) http://kaino.kotus.fi/somali/?p=main

Palaa otsikoihin

Svenska ortnamn i Finland

Svenska ortnamn i Finland - en förteckning över svenska namn på orter av allmänt intresse i Finland (toim. Leila Matfolk ja Maria Vidberg, myös Pamela Gustavsson, Gunilla Harling-Kranck, Christer Hummelstedt, Sirkka Paikkala, Sten Palmgren, Mikael Reuter, Kristian Slotte och Peter Slotte). Suomenkielisten nimien tarkistus Tiina Manni-Lindqvist ja Eeva-Liisa Stenhammar. Tekninen sovellus Jari Vihtari, graafinen asu Olli Miettinen. Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 32. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken. URN:NBN:fi:kotus-201221, ISSN 2323-3370. Päivitettävä teos, julkaistu 25.10.2012. <URL http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/>

Palaa otsikoihin

Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll

Eino Koponen, Jouni Moshnikoff ja Satu Moshnikoff (2010): Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 14. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Dommjânnmlaž ǩiõli tu´tǩǩeemkõõskõs. Verkkojulkaisu (PDF, noin 1,7 MB). URN:ISBN 978-952-5446-55-5, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk14/>.

Palaa otsikoihin

Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563

Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563 /
Timo Alanen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2008. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 4) ISBN 978-952-5446-33-3, URN: 978-952-5446-33-3 (ISBN). Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk4/>

Palaa otsikoihin

Tänk om...

Marika Tandefelt 2003: Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland. [Helsingfors]: Forskningscentralen för de inhemska språken. (ISBN 952-5446-01-8). Verkkoversio (2003) kahtena PDF-tiedostona (ISBN 952-5446-04-2)  , . HTML-versio 2005 (ISBN 952-5446-15-8). <URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/tank_om/>.

Palaa otsikoihin

Vanhan kirjasuomen sanakirja

Vanhan kirjasuomen sanakirja: ma–mööpeli / Päätoimittajat: Maija Länsimäki ja Riitta Palkki, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Liisa Nuutinen ja Katariina Summanen. VKS verkkoon -projekti 2013–2014: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (tutkimusapulainen), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 2323-3370  ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. <URL http://kaino.kotus.fi/vks>. Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. Tuorein päivitys 21.11.2014.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: laadata–oikeinuskovainen / Päätoimittajat: Maija Länsimäki ja Riitta Palkki, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Liisa Nuutinen ja Katariina Summanen. VKS verkkoon -projekti 2013–2014: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (tutkimusapulainen), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. <URL http://kaino.kotus.fi/vks >. Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 20.11.2015.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: ja–omainen / Päätoimittajat: Maija Länsimäki ja Riitta Palkki, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää, Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2014: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (tutkimusapulainen), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 18.11.2016.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: a–osviitu / Päätoimittajat: Esko Koivusalo, Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Elina Heikkilä, Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Jarkko Kauppinen, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää, Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2017: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2017. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 17.11.2017.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: a–paistua / Päätoimittajat: Esko Koivusalo, Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Elina Heikkilä, Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Kalle Järvelä, Jarkko Kauppinen, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää (Arpiainen), Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2017: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 23.11.2018.

Palaa otsikoihin

Venäjän federaation paikannimiä. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas

Venäjän federaation paikannimiä. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas / Toimittaneet: Pirjo Mikkonen, Martti Kahla, Ida Kempinen ja Anna Charnaya. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Näköisjulkaisu PDF-muotoisena (2,53 MB) teoksesta Venäjän federaation paikannimiä (2006) (ISBN 952-5446-18-2, ISSN 0355-5437) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. SSN 1796-041X ; 11) URN:ISBN 978-952-5446-47-0 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk11/>.

Palaa otsikoihin

Venäläisten henkilönnimien opas. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas

Venäläisten henkilönnimien opas. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas / Toimittajat Martti Kahla ja Pirjo Mikkonen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (2005). - 444 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 49) https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/venalaisten_henkilonnimien_opas

Palaa otsikoihin

Verkkosanakirja Suvi

Suvi – suomalaisen viittomakielen perussanakirja. 2003. Toimitus: Kuurojen Liitto ry:stä Kaisa Alanne, Petri Engman, Irma Frondelius, Tommi Jantunen, Sanni Kostiainen, Minttu Laine, Kimmo Leinonen, Anja Malm, Pia Taalas, Mikaela Tillander, Ville Virtanen, viittojat Petri Engman, Kimmo Leinonen, Pia Taalas, Irma Frondelius ja hakusymbolien piirrosten tekijä Anne Piisilä; Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta Leena Savolainen. © Kuurojen Liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Toteutus: Sininen Meteoriitti Oy. Teknologiat: Microsoft. Palvelin: HP. <URL: http://suvi.viittomat.net/>.

Palaa otsikoihin

Viro–suomi-sanakirja

Viro–suomi-sanakirja / Päätoimittaja: Heikki Hurtta. Toimittajat: Sofia Björklöf, Ilona Paajanen, Saarni Laitinen ja Ulla Vanhatalo. - Eesti Keele Instituut, Kotimaisten kielten keskus : Tallinna–Helsinki, 2019. - Hakusanoja ja ilmauksia 40 000. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 61). ISBN 978-9985-79-732-7. Lisätietoja: https://www.kotus.fi/sanakirjat/muut_sanakirjat/viro-suomi-sanakirja

Palaa otsikoihin

Vuosikymmen EU-suomea

Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen (toim.) 2010: Vuosikymmen EU-suomea. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 21. Näköisjulkaisu teoksesta Vuosikymmen EU-suomea (2006) (ISBN 952-5446-24-7, ISSN 0355-5437). Verkkojulkaisu PDF (543,72 kB). URN:ISBN 978-952-5446-63-9, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk21/>.

Palaa otsikoihin