Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Verkkoartikkelit

Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijat kirjoittavat artikkeleita muuallekin kuin Kotuksen julkaisuihin. Tälle sivulle kootaan tietoja tällaisista artikkeleista.

Nimistöntutkimusartikkeleita

Alanen, Timo (2007): Savolaxiska släktnamn, individnanm, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet. (Summary: Family names, individual names, village names and farm names in the province of Savolax in the light of Johan Haberman’s land survey register from the 1620s). Alun perin julkaistu artikkelina teoksessa  Namn och Bygd, vol. 93, 2005, s. 89–103. (HTML)

Miikkulainen, Raija (1998): Toponyms Data Bank (teksti perustuu kongressiesitelmään). Julkaistu artikkelina Miikkulainen, Raija (1998): The Database of Finnish Toponyms. In W.F. H. Nicolaisen (ed.), Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Aberdeen, August 4-11, 1996. Volume 2. Department of English, University of Aberdeen. Aberdeen. S. 248255. (pdf)

Paikkala, Sirkka 1995: Från olika namnsystem till ett enhetligt släktnamnssystem i Fin­land. NORNA-RAP­PORTER 58: Slekts­namn i Norden. Rapport frå NORNAs tjueførste sym­posium i Oslo 17. - 20. september 1992. Redigert av Kristoffer Kruken. With summa­ries in English. Uppsala. S. 109–127.

Paikkala, Sirkka (2008): Sprachliche und kulturelle Werte in der Namenplanung für Helsinki. Teoksessa Nicole Eller, Stefan Hackl, Marek L'upták (toim.), Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. bis 13. April 2007. Regensburger Studien zur Namenforschung 4. Edition vulpes: Regensburg. ISBN 978-3-939112-03-7. S. 293–307.

Paikkala, Sirkka (2009): Places, names & stories – a pilot project on geographical names in Finland. Teoksessa Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham und Isolde Hausner (toim.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, Bd. 18. Wien. S.  65–70.

Paikkala, Sirkka (2010): Reasons for name changes in Finland. Teoksessa Terje Larsen og Tom Schmidt, Botolv onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010. Oslo: Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-569-1. S. 71–80.

Tekstintutkimusartikkeleita

Heikkinen, Vesa Tiililä, Ulla (2001): Text as work, language as bureaucracy. Based on the poster presented at the 7th International Pragmatics Conference, Budapest, Hungary, 9-14 July 2000 (Vesa Heikkinen & Ulla Tiililä Text as work, language as bureaucracy: linguists on their way into the reality of institutions) (HTML): <URL:http://scripta.kotus.fi/www/artikkelit/akvaario_engl.html>.

Heikkinen, Vesa Hiidenmaa, Pirjo Tiililä, Ulla (2000): Elämää tekstiakvaariossa, työtä kielessä (teksti perustuu Oulun kielitieteen päivillä toukokuussa 2000 esiteltyyn posteriin). Julkaistu teoksessa Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.) 2001: XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000, s. 7686. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 41 Oulu: Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto.  http://herkules.oulu.fi/isbn9514259653/ (PDF) [viittaus 27.7.2004].

Heikkinen, Vesa Lehtinen, Outi Lounela, Mikko 2001: Ihminen ja kone tekstiä mankeloimassa kuusikohtauksinen keskustelu. Julkaistu teoksessa Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.) 2001: XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000, s. 8797. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 41. Oulu: Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto. http://herkules.oulu.fi/isbn9514259653/ (PDF) [viittaus 27.7.2004].

Kankaanpää, Salli 2001: Vaatimattomasta faktojen kertojasta määrätietoiseksi mielikuvamarkkinoijaksi: Helsingin kaupungin lehdistötiedotteiden tekstianalyysiä. Julkaistu teoksessa Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.) 2001: XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000, s. 116127. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 41. Oulu: Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto.  http://herkules.oulu.fi/isbn9514259653/ (PDF) [viittaus 27.7.2004].