Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Sanakirjat

Pääosa sanakirjoista on julkaistu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarjassa.

Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / Olav Ahlbäck 1 : (1:1) abbal–bister. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976 (Ekenäs tr.). - XXVIII, 180 s. : kartt. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1) ISBN: 951-46-2345-2 (hela verket, nid.) ISBN (OSA): 951-46-2468-8 (nid.)

Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck Häfte 2 (band 1:2) : Bistog–båt. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : [Statens tryckericentral, distr.], 1978 ([Ekenäs tr.]). - [2] s, s. 181-388, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1) Huomautus: Häfte 1 (band 1:1) 1976 ISBN: 951-46-2345-2 (nid. (koko teos) ISBN (OSA): 951-9475-00-1 (nid.)

Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck Häfte 3 (band 1:3) : Båt–extra. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral, [distr.], 1982 (Ekenäs tr.). - [1] s., s. 389-594, XVI irtos.   (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1) ISBN: 951-9475-30-3 (nid.) ISBN (OSA): 951-9475-29-X (nid.)

Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck Häfte 4 (band 2:1) : Fabbla–fårskinn. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1985 (Ekenäs tr.). - [2], 208, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1) ISBN: 951-46-2345-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-9475-49-4 (nid.)

Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / Olav Ahlbäck Häfte 5 (band 2:2) : Fårskinn–gul. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1988. - [2] s., s. 209–416, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1) ISBN: 951-46-2345-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-861-045-2 (nid.)

Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / Olav Ahlbäck och Peter Slotte Häfte 6 (band 2:3) : Gul–hux flux. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [jakaja], 1991 (Ekenäs tr.). - S. 417-631, [3] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1 ) ISBN: 951-46-2345-2 (koko teos, nid.)ISBN (OSA): 951-37-0725-3 (nid.)

Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck. Redaktion: Peter Slotte, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Caroline Sandström, redaktör ; Carola Åkerlund, redaktör ; Monika Äikäs, redaktör. Huvudförfattare: Olav Ahlbäck (hy–håling) ; Per Henrik Solstrand (håll–höäng; ko–krallog) ; Ann-Marie Ivars (i–iödfallen; kaback–knövlog) ; Helena Solstrand-Pipping (ja–jöva) ; Peter Slotte (komma; kram–kyss). - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976-2000. - 3 vol. (594, 631, 624 s.) (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1) ISBN: ISBN 951-46-2345-2 ISBN (PART): ISBN 951-9475-30-3 (band 1) ISBN (PART): ISBN 951-37-0753-9 (band 2) ISBN (PART): ISBN 951-9475-49-4 (band 2:1) ISBN (PART): ISBN 951-37-0725-3 (band 2:3) ISBN (PART): ISBN 951-861-045-2 (band 2:2) ISBN (PART): ISBN 951-37-3211-8 (band 3)

Ordbok över Finlands svenska folkmål. Fjärdje bandet. Kyss–Och / huvudredaktör Peter Slotte, redaktionssekreterare Susanne Bergström och redaktörerna Carola Åkerlund och Caroline Sandström. Therese Leinonen och Lisa Södergård har som vikarier medverkat i redaktionsarbetet. - 624 s. - Helsingfors :  Svenska litteratursällskapet i Finland. Forskningscentralen för de inhemska språken,  2007. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0355-7995 ; 1)

Ordbok över Finlands svenska folkmål: i–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2013.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN: 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330  http://kaino.kotus.fi/fo/?p=main. Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senaste uppdatering 6.6.2013.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 13 december 2015.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–pipsa / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 9 december 2016

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–potät, 72 200 artiklar / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2017.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 15 december 2017.

CD-Perussanakirja [Atk-tallenne] / julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [päätoimittajat: Risto Haarala, Marja Lehtinen] ; [toimitus: Riitta Eronen taivutus, Eija-Riitta Grönros, Minna Haapanen tallennus, Erja Nikunen SGML-rakenne, Irma Nissinen toimittaja, Tarmo Rahikainen SGML-rakenne]. - Helsinki : Edita, 1997. - 1 optinen levy + käyttöohjeet 23 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 94) Huomautus: Laitteistosuositus PC/Windows 3.1 tai uudempi (myös Windows95), 486-prosessori, 8 MB keskusmuistia, CD-ROM-asema (2x)

Finlandssvensk ordbok /  Charlotta af Hällström, Mikael Reuter. - Esbo :  Schildts, 2000. - 190  s. ISBN 951-50-1136-1

Finlandssvensk ordbok /  Charlotta af Hällström-Reijonen, Mikael Reuter. - 4. reviderade upp. - Helsingfors : Schildts Förlags Ab, 2008. - 190 s. ISBN 978-951-50-1749-9

Finlandssvensk ordbok / Redaktör för nätutgåvan: Bianca Holmberg ; IT-experter: Outi Lehtinen och Risto Widenius ; Grafiker: Olli Miettinen. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2016.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 45) URN:NBN:fi:kotus-201637. http://kaino.kotus.fi/fsob/ Senast uppdaterad: 13.12.2016

Ganander, Christfrid
Nytt finskt lexicon / Christfrid Ganander ; alkuperäiskäsikirjoituksesta ja sen näköispainoksesta toimittanut Liisa Nuutinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997 (Karisto). - 1174, [20] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 95) (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 676 )

Granqvist, Kimmo
Suomen romanikielen käänteissanasto / koostanut = compiled by Kimmo Granqvist. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - VIII, 111 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 111) ISBN: 951-9475-87-7

Impilahden karjalan sanakirja / toimittanut Matti Punttila. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1998 (Vammalan kirjap.). - 215 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 96) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; XXVII) ISBN: 952-5150-09-7 (nid.)

Jussila, Raimo
Himangan murteen sanakirja [Atk-tallenne] / Raimo Jussila 1 : [A–H]. - Versio 1.0. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1993. - 1 levyke : 2HD ; 3.5" + esittelylehtinen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 72) Huomautus: Järjestelmävaatimukset: MS-Dos WordPerfect 5.1. - Levyke 1,44MB ISBN (OSA): 951-9475-78-8

Jussila, Raimo
Inkeroismurteiden käänteissanasto / R. E. Nirvin Inkeroismurteiden sanakirjan aineistosta toimittanut Raimo Jussila. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1986 (Vammalan kirjap.). - VII, 126 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 41) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 8, 2 ) ISBN: 951-9019-99-5 (nid.)

Jussila, Raimo
Suomen murteiden taajuussanasto = A frequency dictionary of Finnish dialects / Raimo Jussila, Erja Nikunen, Sirkka Rautoja. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1992. - xxix, 319 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 66) ISBN: 951-37-0850-0 (nid.)

Karjalan kielen sanakirja
4. osa : O–P / [päätoimittaja: Raija Koponen] ; [toimitussihteeri: Marja Leena Lehtinen]; [toimittajat : Leena Joki, Katariina Jeskanen]. Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1993 (Vammalan kirjap.). - 610, [5] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 25) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 16, 4 ) ISBN (OSA): 951-9403-61-2 (nid.)ISBN (OSA): 951-9403-62-0 (sid.)

Karjalan kielen sanakirja
5. osa : R–S / [päätoimittaja: Raija Koponen] ; [toimitussihteeri: Marja Torikka] ; [toimittajat: Leena Joki, Vesa Koivisto]. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997 (Vammalan kirjap.). - 634 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 25) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 16, 5 )ISBN (OSA): 951-9403-96-5 (nid.)ISBN (OSA): 951-9403-97-3 (sid.)

Karjalan kielen sanakirja
6. osa : T-Ö / [päätoimittaja: Raija Koponen] ; [toimitussihteeri: Marja Torikka] ; [toimittaja: Leena Joki] . -  Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura,  2005. -  782 s.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja , ISSN 0355-5437 ; 25) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae , ISSN 0356-5769 ; 16, 6) ISBN (osa): 952-5150-82-8 (nid.) 952-5150-83-6 (sid.)

Karjalan kielen verkkosanakirja
Karjalan kielen verkkosanakirja / Marja Torikka (toim.) ;  Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. Päivitettävä aineisto, julkaistu 15.10.2009.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 18)Verkkojulkaisu HTML. URN:NBN:fi:kotus-201113,  ISSN: 1796-041X. <URL http://kaino.kotus.fi/kks>.

Kettunen, Lauri
Rückläufiges Wörterbuch des Livischen / anhand des livischen Wörterbuches von Lauri Kettunen ; hrsg. von Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1988 (PunaMusta). - IX, 180 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 47) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 5, 2 )ISBN: 951-9403-20-5 (nid.)

Kielitieteen asiasanasto : suomi-englanti = Thesaurus for linguistics / [toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä & Ulla-Maija Kulonen]. - Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 1996 (Gummerus). - 222 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 88) ISBN: 951-692-391-7 (nid.)

Kielitieteen asiasanasto: suomi–englanti–viro–saksa. 2003.  Toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ja  Ulla-Maija Kulonen; kääntäjät: David Steadman (englanti), Mare Onga (viro) ja Wolfgang Veenker (saksa) ; atk-asiantuntijat: Tarmo Rahikainen, Mikko T. Virtanen ja Outi Lehtinen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja128. Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-5437, ISBN 952-5446-03-4. Verkkojulkaisu: <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html>

Kielitoimiston sanakirja  /  Marja Lehtinen, päätoimittaja (1998–2003), Eija-Riitta Grönros, toimitussihteeri (1998–2003), päätoimittaja (2003–), Riitta Eronen, taivutus (1998–), Minna Haapanen (1998–), Tarja Heinonen (1999–), Pirkko Kuutti (1998–99), Irma Nissinen (1998–2001), Liisa Nuutinen (2001–), Meri Puromies (2001–02), Leena Sarvas (2001–), Marjatta Vilkamaa-Viitala (1999–). Asutusnimihakemisto: Ritva Korhonen, toimittaja, Tiina Manni-Lindqvist. Atk-asiantuntijat: Outi Lehtinen, Tarmo Rahikainen.-  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy. CD-ROM-levy ja ohjevihko. ( Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-537 ; 132) ISBN 952-5446-11-5 (Laitteistosuositukset:  käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 98 tai uudempi ;  selainohjelma: Internet Explorer 4.0 tai uudempi ; kovalevytila n. 80 Mt)

Kielitoimiston sanakirja. 1 : A–K  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen, Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - XXI, 713 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 140) 952-5446-21-2 (1. osa, nid.) 952-5446-20-4 (koko teossarja)

Kielitoimiston sanakirja. 2 : L–R  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen, Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 739 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 140) 952-5446-22-0 (2. osa, nid.) 952-5446-20-4 (koko teossarja)

Kielitoimiston sanakirja. 3 : S–Ö  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen, Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 691 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 140) 952-5446-23-9 (3. osa, nid.) 952-5446-20-4 (koko teossarja)

Kielitoimiston sanakirja. 1 : A–K  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen (toimitussihteeri), Tarja Riitta Heinonen (toimittaja), Leena Joki (toimittaja), Riina Klemettinen (toimittaja), Liisa Nuutinen (toimittaja), Marjatta Vilkamaa-Viitala (toimittaja), Riitta Eronen (taivutustiedot), Outi Lehtinen ja Jari Vihtari (tietotekniset asiantuntijat). - 3., uud. p. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - xxi, 732 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. 2242-461X ; 170) 978-952-5446-77-7 (1. osa, nid.) 978-952-5446-76-0 (koko teossarja, nid.). Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan, josta on ilmestynyt versiot 2004, 2008 ja 2012.

Kielitoimiston sanakirja. 2 : L–R  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen (toimitussihteeri), Tarja Riitta Heinonen (toimittaja), Leena Joki (toimittaja), Riina Klemettinen (toimittaja), Liisa Nuutinen (toimittaja), Marjatta Vilkamaa-Viitala (toimittaja), Riitta Eronen (taivutustiedot), Outi Lehtinen ja Jari Vihtari (tietotekniset asiantuntijat). - 3., uud. p. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - xiii, 751 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. 2242-461X ; 170) 978-952-5446-78-4  (2. osa, nid.) 978-952-5446-76-0 (koko teossarja, nid.). Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan, josta on ilmestynyt versiot 2004, 2008 ja 2012.

Kielitoimiston sanakirja. 3 : S–Ö  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen (toimitussihteeri), Tarja Riitta Heinonen (toimittaja), Leena Joki (toimittaja), Riina Klemettinen (toimittaja), Liisa Nuutinen (toimittaja), Marjatta Vilkamaa-Viitala (toimittaja), Riitta Eronen (taivutustiedot), Outi Lehtinen ja Jari Vihtari (tietotekniset asiantuntijat). - 3., uud. p. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - xiii, 702 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. 2242-461X ; 170) 978-952-5446-79-1  (3. osa, nid.) 978-952-5446-76-0 (koko teossarja, nid.). Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan, josta on ilmestynyt versiot 2004, 2008 ja 2012.

Kielitoimiston sanakirja (Internet-versio) / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala; Riitta Eronen, taivutus; [Asutusnimihakemiston toimitus: Ritva Korhonen (versio 1.0), Tiina Manni-Lindqvist]; Outi Lehtinen, tietotekninen asiantuntija; Jari Vihtari, tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone, 2012. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja.  ISSN 2242-461X. ISSN-L 2242-461X ; 166). ISBN 978-952-5446-68-5

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 29.2.2016. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 28.2.2017. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Kielitoimiston sanakirjan MOT-versio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen, taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 37)  URN:NBN:fi:kotus-201434 – ISSN 2323-3370.  Julkaistu verkossa 11.11.2014. Päivitettävä julkaisu.

Koivisto, Viljo
Romano-finitiko-angliko laavesko liin = Romani-suomi-englanti sanakirja = Romany-Finnish-English dictionary / Viljo Koivisto. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - XIX, 366, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 74) ISBN: 951-37-1363-6 (sid.)

Koivisto, Viljo
Suomi-romani-sanakirja = Finitiko-romano laavesko liin / Viljo Koivisto. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001. - 462 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 811) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN0355-5437 ; 117)  ISBN 951-746-267-0 (sid.)

Laakso, Johanna
Vatjan käänteissanasto / toim. Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1989 (PunaMusta). - X, 103 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 49)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 22 )ISBN: 951-9403-21-3 (nid.)

Lyydiläismurteiden käänteissanasto / toim. Jarmo Elomaa & Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1986 (Vammalan kirjap.). - X, 150 s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 44) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 9, 2 ) ISBN: 951-9403-04-3 (nid.)

Ollikainen, Veera
Slovar' severno-ingermanlandskih govorov finskogo âzyka : govory vuolè i koltusskij = Pohjois-Inkerin murresanakirja : Vuoleen ja Kelton murresanastoa / V. M. Ollykainen ; podgotovlen k pecati T. P. Bojko. -  [Helsinki] : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], [2003] - 421 s.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 127)  ISBN: 952-5446-02-6 (nid.)

Paasonen, Heikki
H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä Band = Tom 1 : (A–J) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann, Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1990 (Vammalan kirjap.). - CV, 557 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 1) ISBN (OSA): 951-9403-31-0 (sid.)ISBN (OSA): 951-9403-32-9 (nid.)

Paasonen, Heikki
H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä Band = Tom 2 : (K–M) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1992 (Vammalan kirjap.). - S. 558-1305, [4] s., [1] korjauslehti (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 2 ) ISBN (OSA): 951-9403-51-5 (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-52-3 (nid.)

Paasonen, Heikki
H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä Band = Tom 3 : (N–R) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994. - S. 1306–1927, [3] s. + korjauslehti (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 3 ) ISBN (OSA): 951-9403-68-X (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-69-8 (nid.)

Paasonen, Heikki
H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar H. Paasonena / sostavitel: Kajno Hejkkilâ Band = Tom 4 : (S–Z) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla = redaktorskaâ kollegiâ: Hans-German Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1996 (Vammalan kirjap.). - S. 1928-2703, [5] s. : kuv. + korjauslehti (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 4 ) ISBN (OSA): 951-9403-86-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-87-6 (nid.)

Paasonen, Heikki
H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä / sostavitel: Kajno Hejkkilâ. Band = Tom 5 : Russischer Index = Russkij indeks / bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla = sostavitel i redaktor Martti Kahla. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1998. - 380 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 5) Selkänimeke: Mordwinisches Wörterbuch ISBN (OSA): 952-5150-13-5 (sid.) ISBN (OSA): 952-5150-12-7 (nid.)

Paasonen, Heikki
H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä / sostavitel': Kajno Hejkkilâ. Band = Tom 6 : Deutscher Index / bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. - 1999. - 453, [4] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 6) Selkänimeke: Mordwinisches Wörterbuch. - Teksti saksaksi, venäjäksi ja mordvaksi ISBN (OSA): 952-5150-31-3 (sid.) ISBN (OSA): 952-5150-30-5 (nid.)

Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet / Kerkko Hakulinen ja Sirkka Paikkala. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - 492 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN  2242-461X ;  172). ISBN 978-952-5446-80-7 (Huom. julkaisusta on olemassa on sähköinen päivitetty ja täydennetty versio: Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet / Kerkko Hakulinen ja Sirkka Paikkala. - Verkkoversio Kerkko Hakulisen ja Sirkka Paikkalan kirjasta Pariisista Papukaijannokkaan – suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet (Kotimaisten kielten keskus 2013). Tekijöiden päivittämä ja täydentämä 2018. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018.- (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 58) URN:NBN:fi:kotus-201846 Viimeksi päivitetty 25.9.2018 http://kaino.kotus.fi/eksonyymit/)

Posti, Lauri
Vatjan kielen Kukkosin murteen sanakirja / ainekset kerännyt Lauri Posti ; painokuntoon toim. Seppo Suhonen Lauri Postin avustamana. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1980. - XXVI, 631 s., [1] kuval. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 8) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 29) Punttila, Matti

Impilahden karjalan sanakirja / toimittanut Matti Punttila. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1998. - 215 s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 27) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 96)ISBN: 952-5150-09-7 (nid.)

Reuter, Mikael
Utbildningsterminologi : finsk-svensk ordlista = Suomalais-ruotsalainen koulutusalan sanasto / sammanst. av Mikael Reuter. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1977 ([Monistuspalvelu]). - [4], 32, [1] s. (Svenska språkbyråns ordlistor ; 1 ) ISBN: 951-46-2705-9 (nid.)

Reuter, Mikael
Utbildningsterminologi : finsk-svensk ordlista =Suomalais-ruotsalainen koulutusalan sanasto / sammanst. av Mikael Reuter. - 2. utvidg. uppl. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1977 (Monistuspalvelu). - 80, [1] s. (Svenska språkbyråns ordlistor ; 1 ) Huomautus: 1. uppl. 1977 Lisäpainos: 2. utvidg. uppl., 2. tr. 1978 ISBN: 951-46-3288-5 (nid.)

Reuter, Mikael
Utbildningsterminologi : finsk-svensk ordlista = Suomalais-ruotsalainen koulutusalan sanasto / sammanst. av Mikael Reuter. - 2. utvidgade uppl., 4. tr. - Helsingfors : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1981 ([Tryckericentral]). - 80, [1] s.  (Svenska språkbyråns ordlistor, ISSN 0359-0941 ; 1 )Huomautus: 2. utvidgade uppl., 3. tr. 1980 ISBN: 951-9475-21-4 (nid.)

Se vårt språk! : Finlandssvensk teckenspråk : 38 ordboksartiklar = Näe kielemme! : Suomenruotsalainen viittomakieli : 38 sanakirja-artikkelia. - Helsinki : Kuurojen liitto, 2002. - 110 s. : kuv. + 1 videokas. (84 min) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 122) (Kuurojen liitto ry:n julkaisuja, ISSN 1457-1099 ; 21) Huomautus: Julkaisu koostuu kirjasta ja videosta. ISBN: 952-5396-10-X (nid.)(kirja) 952-5396-12-6 (videokas.)

Stora finsk-svenska ordboken = Suomi-ruotsi-suursanakirja / Nina Martola (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 52). URN:NBN:fi:kotus-201840. http://finsk-svenska.svenska.gu.se/ (n. 2 600 sanaa v. 2017)

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / [toimitus: Anja Malm, päätoimittaja ... Leena Savolainen et al.] ; [hakusymbolien piirrokset: Anne Piisilä]. - [Helsinki] : KL-Support [Oikea muoto: KL Support Oy], 1998. - 798, [4] s. : kuv. ISBN: 952-9883-17-X (sid.)

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja.Täydennyssosa 1 : Numeroita ja lukumäärien ilmaisuja / [toimitus ... Pia Taalas ... et al.] ; [julkaisijat: Kuurojen liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus]. - [Helsinki] : KL-Support, 2002. - 181 s. : kuv. ; 27 cm + videokas. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 121) ISBN (Osa): 952-5396-06-1 (sid.)

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja [Elektroninen aineisto] / [toimitus: Anja Malm, Leena Savolainen ... et al.] - Helsinki : Kuurojen liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. - [Helsinki] : Sininen Meteoriitti Oy, 2003. Tekstiä ja videoita (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 104 ja 121) Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, WWW-selain. Windows Media Player -sovellus ; QuickTime player -sovellus.  Elektroninen aineisto ISBN: ? (verkkojulk.) Verkko-osoite: <URL http://suvi.viittomat.net/ >Julkaistu myös paperimuodossa:Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / [toimitus: Anja Malm, päätoimittaja ... Leena Savolainen et al.] ; [hakusymbolien piirrokset: Anne Piisilä]. - [Helsinki] : KL-Support [oikea muoto: KL Support Oy], 1998. - 798, [4] s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 104) ISBN: 952-9883-17-X (sid.). Lisäpainos: 2002

Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa: 6 / Erkki Itkonen, Aulis J. Joki, Reino Peltola. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1978. - [4] s., s. 1677–1899 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 2) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 12, 6 ). - Lisäpainos: 2., muuttam. p. 1987 ISBN (OSA): 951-9019-27-8 (nid.) ISBN (OSA): 951-9403-07-8 (2., muuttam. p., nid.)

Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa: 7 : Sanahakemisto / koostaneet Satu Tanner, Marita Cronstedt. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1981 (Frenckell). - [10] s., s. 1908-2293 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 13) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 12, 7) ISBN (OSA): 951-9019-44-8 (nid.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1. osa : A–K / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen], [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen] ; [tekstinkäsittely: Sinikka Kantokoski ja Minna Suorsa]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1990. - XXI, 646 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN: 951-861-433-4 (koko teos, sid.)ISBN (OSA): 951-861-547-0 (sid.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2. osa : L–R / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen], [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen] ; [tekstinkäsittely: Sinikka Kantokoski ja Minna Suorsa]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1992. - 699, [2] s .( Lisäpainos: 4. p. 1996) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN: 951-861-433-4 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-0503-X (sid.) - 951-37-0530-X (virh., 4. p.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 3. osa : S–Ö / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen], [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen] ; [tekstinkäsittely: Sinikka Kantokoski ja Minna Suorsa]. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - 663, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN: 951-861-433-4 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-1088-2 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja
Ensimmäinen osa : A–elää / [päätoimittaja: Tuomo Tuomi] ; [toimituspäällikkö: Matti Vilppula] ; [toimitussihteerit: Maija-Liisa Länsimäki, Osmo Nikanne, Jaakko Sivula] ; [toimittajat: Raimo Jussila, R. E. Nirvi, Veikko Ruoppila, Ulla Takala, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää] ; [tarkistuslukija: Solmi Wartiovaara]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - XIV, 802 s., [1] karttal. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN: 951-9475-50-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-9475-51-6 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja
Toinen osa : emaali–havuvasta / [päätoimittaja: Tuomo Tuomi] ; [toimituspäällikkö: Matti Vilppula] ; [toimitussihteerit: Maija-Liisa Länsimäki, Osmo Nikanne, Jaakko Sivula] ; toimittajat: Mirja Heininen, Jaana Jaatinen, Raimo Jussila, Juha Paananen, Kerttu Pohja, Leena Sarvas, Ulla Takala, Kari Toiviainen, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää] ; [tarkistuslukija: Solmi Wartiovaara] ; [tekstinkäsittely: Erja Nikunen (ATK-asiantuntija), Ritva Oinonen, Eija Rautiainen, Kaija Turunen, Sari Vaula]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1988. - XV, 1031 s., [1] taitekarttal. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN: 951-9475-50-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-860-539-4 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja
Kolmas osa : he–hujuuttaa / [päätoimittaja: Tuomo Tuomi, päätoimittaja] ; [toimituspäällikkö: Matti Vilppula] ; [toimitussihteerit: Maija-Liisa Länsimäki, Jaakko Sivula, Ulla Takala] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Jaana Jaatinen, Nina Kamppi, Kirsti Kosonen, Osmo Nikanne, Pirkko Nuolijärvi, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Maila Vehmaskoski, Sirpa Vento, Pirkko Vuorenpää] ; [tarkistuslukija: Katariina Rouvala, Solmi Wartiovaara] ; [ATK-asiantuntija: Erja Nikunen]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1992. - XV, 926 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN: 951-9475-50-8 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-0804-7 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja
Neljäs osa : huka–iätös / [päätoimittajat: Tuomo Tuomi, Matti Vilppula] ; (toimituspäällikkö: Ulla Takala] ; [toimitussihteerit:  Maija Länsimäki, Jaakko Sivula] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää] ; [tarkistuslukija: Katariina Rouvala] ; [ATK-asiantuntija: Erja Nikunen] Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1994. - XV, 929 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (koko teos, sid.) ISBN(OSA): ISBN 951-37-1435-7 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja
Viides osa : ja–kakuttaa / [päätoimittaja: Matti Vilppula] ; [toimituspäällikkö: Ulla Takala] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää] . - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Edita, 1997. - XV, 944 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN: 951-9475-50-8 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-2119-1

Suomen murteiden sanakirja
Kuudes osa : kala–keynätä / [toimitus Matti Vilppula päätoimittaja, Ulla Takala toimituspäällikkö ; toimittajat: Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Annamari Koskelo, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - XV, 965 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN: 951-9475-50-8 (koko teossarja, sid.) ISBN: 951-37-3046-8

Suomen murteiden sanakirja
Seitsemäs : osa : kiainen–konkelopuu / [toimitus Matti Vilppula päätoimittaja, Ulla Takala toimituspäällikkö ; toimittajat: Tarja Hyvärinen, Nina Kamppi, Tarja Korhonen,  Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. - XV, 971 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN: 951-746-524-6 (koko teossarja, sid.) ISBN: 951-746-434-7

Suomen murteiden sanakirja
Kahdeksas osa : konkeri–kurvottaa / [toimitus: Matti Vilppula & Ulla Takala (päätoimittajat), Heikki Hurtta & Nina Kamppi (toimitussihteerit) & Tarja Korhonen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva-Leena Seppänen, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski, Maija Länsimäki (oto., tarkistus)]. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura ;  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,  2008. - XV, 954 s., [1] taitekarttalehti  ;  kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN  0355-5437 ; 36) ISBN 978-951-746-986-9 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja:  kus–kyntsöttää / Päätoimittajat: Matti Vilppula (vuoteen 2006), Ulla Takala (2006–2009), Heikki Hurtta (vuodesta 2009), Nina Kamppi (vuodesta 2009) ; toimittajat: Kirsti Aapala, Tarja Korhonen, Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski.

SMS verkkoon -projekti / Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Nina Kamppi (SMS:n päätoimittaja), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Kerttu Pohja (viittausten tarkistaja), Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. 

Suomen murteiden sanakirja: konkeri–kurvottaa. Painetun 8. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat) Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - (Kotimaisten kieltenkeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Toinen julkaisupäivä 22.4.2013. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kiainen–konkelopuu. Painetun 7. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 28.2.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kyntteli–käävätä. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Katariina Rouvala, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat) Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 5.6.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kala–keynätä. Painetun  6. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen ja Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 22.10.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: ja–kakuttaa. Painetun  5. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2015. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 4.6.2015.
Jatkuvasti päivitettävä julkaisu

Suomen murteiden sanakirja: kö–lasiäijä. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2015. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 6.11.2015.
Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: huka–iätös. Painetun 4. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 29.2.2016.
Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: he–hujuuttaa. Painetun 3. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 15.12.2016. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: emaali–havuvasta. Painetun 2. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: letkata–lofka. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen
julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 1 : A–K / [päätoimittaja: Erkki Itkonen] ; [päätoimittaja/toimitussihteeri: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimittajat: Reino Peltola, Marita Cronstedt, Eino Koponen, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Satu Tanner]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992 (Gummerus). - 486 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 951-717-692-9 (sid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 2 : L–P / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimitussihteerit: Eino Koponen, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Riho Grünthal,Erkki Itkonen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995 (Gummerus). - 470 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 951-717-711-9 (sid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 3 : RÖ / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimituspäällikkö, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Sani Alatalo, Eino Koponen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Leena Sarvas]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000 (Gummerus). - 503 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62) (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 951-717-712-7 (sid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 1 : A–K / [päätoimittaja: Erkki Itkonen] ; [päätoimittaja/toimitussihteeri: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimittajat: Reino Peltola, Marita Cronstedt, Eino Koponen, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Satu Tanner]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2013. - 486 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556)ISBN (OSA): 978-951-717-692 (nid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 2 : L–P / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimitussihteerit: Eino Koponen, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Riho Grünthal,Erkki Itkonen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2013. - 470 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 978-951-717-711-5 (nid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 3 : RÖ / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimituspäällikkö, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Sani Alatalo, Eino Koponen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Leena Sarvas]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2013. - 503 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62) (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 978-951-717-712-2 (nid.)

Suomi–somali-sanakirja: aakkonen–röykkiö, 19 549 sana-artikkelia / Suomenkielinen pohja: Ulla Horstia, Liisa Nuutinen, Riitta Eronen (taivutustiedot). Somalinkielinen osuus: Liban Ali Hersi: osiot C, E, G, haahuilla–h-hetki, J, kaahaaja–kcal, kubismi–Kööpenhamina, liata–lööppi, maa–metsätyöntekijä, N, P, R. ; Abdi Awil Musse: osiot A, B, D, F, hidas–höystää, I, ke–knoppi, ko.–kt, la–levätä, miehekäs–möyriä, O. Tietotekniset asiantuntijat: Outi Lehtinen, Risto Widenius. Graafinen suunnittelu: Olli Miettinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 51)  URN:NBN:fi: kotus-201739 — ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 15.12.2017. Tuorein päivitys 15.12.2017.

Suomi–somali-sanakirja (aakkonen–töötätä), 24 630 sana-artikkelia(päivitysosuus s–töötätä, yhteensä 5 081 sana-artikkelia). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 51)  URN:NBN:fi: kotus-201739 — ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 15.12.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. Tuorein päivitys 14.12.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. (Maahanmuuttajakielten sanakirjat) http://kaino.kotus.fi/somali/?p=main

Suomi-viro-suursanakirja = Soome-eesti suursõnaraamat / [päätoimittaja Valdek Pall] ; [toimitussihteeri Margit Langemets] ; [toimittajat Anu Haak, Paul Kokla, Külli Kuusk, Helga Laanpere] ; [suomen kielen asiantuntija Maija Länsimäki] ; [kieliopin asiantuntija Ülle Viks] ; [paikannimien asiantuntija Peeter Päll] ; [ATK-asiantuntijat Indrek Hein, Margit Langemets] ; [graafinen suunnittelu Jüri Kaarma] ; [taitto Sirje Ratso] ; [Toimitusneuvosto Raimo Jussila, Maija Länsimäki, Pirkko Nuolijärvi, Ritva Paananen, Urmas Sutrop, Ülle Viks, Asta Õim]. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003. -  (2 nid. (1293, 1301 s.) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 124) ISBN: 951-9475-95-8 (koko teos) 951-9475-97-4 (1. osa) 951-9475-98-2 (2. osa)

Suuri suomi-ruotsi-sanakirja = Stora finsk-svenska ordboken / yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa = I samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken ; [päätoimittaja = huvudredaktör: Birgitta Romppanen]. Ensimmäinen osa = Första delen : A-O / [toimitussihteeri = redaktionssekreterare: Nina Martola]; [toimittajat = redaktörer: Ilse Cantell, Mats-Peter Sundström]; [projektisihteeri = projektssekreterare: Susanna Karjalainen] ; [assistentti = assistent: Pia Westerberg] ; [toimitusjärjestelmä: Erja Nikunen, Jouko Riikonen ja Jarmo Saajos]. - Porvoo : WSOY, 1997. - lxvi, 1077 s. ISBN: 951-0-21462-0 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-0-21463-9 (sid.)

Suuri suomi-ruotsi-sanakirja = Stora finsk-svenska ordboken / yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa = I samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken ; [päätoimittaja = huvudredaktör: Birgitta Romppanen]. Toinen osa = Andra delen : P–Ö / [toimitussihteeri = redaktionssekreterare: Nina Martola] ; [toimittajat = redaktörer: Ilse Cantell, Mats-Peter Sundström] ; [projektisihteeri = projektssekreterare: Susanna Karjalainen] ; [assistentti = assistent: Pia Westerberg] ; toimitusjärjestelmä: [Erja Nikunen, Jouko Riikonen ja Jarmo Saajos]. - Porvoo : WSOY, 1997. - 1179 s. ISBN: 951-0-21462-0 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-0-21464-7 (sid.)

Svensk uttalsordlista. - Helsingfors : Tryckericentralen, 1994. - 205 s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 3) ISBN: 951-37-1345-8 (nid.)

Tšvetkov, Dmitri
Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto / Dmitri Tšvetkov ; toimittanut, käänteissanaston ja hakemiston laatinut Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1995 (Gummerus). - VIII, 524, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 79)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 25) ISBN: 951-9403-83-3 (nid.)

Vanhan kirjasuomen sanakirja
Ensimmäinen osa : A–I / [päätoimittaja: Esko Koivusalo] ; [toimitussihteeri: Riitta Palkki] ; [toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa ja Anja Jussila]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - XLIII, 918 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 33) ISBN: 951-9475-45-1 (sid.)ISBN (OSA): 951-9475-46-X (sid.)

Vanhan kirjasuomen sanakirja
Toinen osa : J–K / [päätoimittaja: Maija Länsimäki] ; [toimitussihteeri: Riitta Palkki] ; [toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila ja Liisa Nuutinen]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Painatuskeskus, 1994. - XLIII, 971 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 33)ISBN: 951-9475-45-1 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-1124-2 (sid.)

Vanhan kirjasuomen sanakirja: ma–mööpeli / Päätoimittajat: Maija Länsimäki ja Riitta Palkki, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Liisa Nuutinen ja Katariina Summanen. VKS verkkoon -projekti 2013–2014: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (tutkimusapulainen), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. Tuorein päivitys 21.11.2014. Palaa otsikoihin

Vanhan kirjasuomen sanakirja: laadata–oikeinuskovainen / Päätoimittajat: Maija Länsimäki ja Riitta Palkki, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Liisa Nuutinen ja Katariina Summanen. VKS verkkoon -projekti 2013–2014: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (tutkimusapulainen), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 20.11.2015

Vanhan kirjasuomen sanakirja: ja–omainen / Päätoimittajat: Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää, Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2016: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 18.11.2016.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: a–osviitu / Päätoimittajat: Esko Koivusalo, Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Elina Heikkilä, Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Jarkko Kauppinen, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää, Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2017: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2017. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 17.11.2017.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: a–paistua / Päätoimittajat: Esko Koivusalo, Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Elina Heikkilä, Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Kalle Järvelä, Jarkko Kauppinen, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää (Arpiainen), Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2017: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 23.11.2018.

Venäläis-suomalainen kirja-alan sanasto : kirjatiede =Russko-finskij slovar' po kniznomu delu / koostaja ja vastaava toim. =sost. i otvetstvennyj red. Martti Kahla ; [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [julkaisun toim.Ritva-Liisa Hohkavaara-Torres...et al.]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - XI, 262 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 51) ISBN: 951-860-791-5 (Valtion painatuskeskus, nid.) ISBN: 951-9475-64-8 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nid.)

Wogulische Volksdichtung
7. Bd. : Wörterverzeichnis zu den Bänden I–VI / ges. und übers. von Artturi Kannisto ; bearb. von Matti Liimola und Vuokko Eiras ; hrsg. von Vuokko Eiras. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1982 (Gummerus). - 385 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 20) (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 180 ) ISBN (OSA): 951-9019-50-2 (nid.)

Wogulisches Wörterbuch / gesammelt und geordnet von Artturi Kannisto ; bearbeitet von Vuokko Eiras ; herausgegeben von Arto Moisio. - Helsinki : Société finno-ougrienne :  Kotimaisten kielten keskus, 2014. - xi, 961 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN  2242-461X ; 173)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae. ISSN 0356-5769 ;  35) ISBN 978-952-5667-54-7 (sid.)

Sosva. Pohjoismansin sanasto / Laatinut Ulla-Maija Forsberg. (Tämä mansin sanasto on peräisin teoksesta Wogulisches Wörterbuch; Gesammelt und geordnet von Artturi Kannisto; Bearbeitet von Vuokko Eiras; Herausgegeben von Arto Moisio). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Lexica Societatis Fenno-ugricae XXXV) (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 53). URN:ISBN 978-952-5446-91-3. (n. 7 000 sanaa) https://sanat.csc.fi/wiki/Sosva