Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Sähköiset tallenteet

CD-Kielikello. Kielikello-lehdet 1968 - 2000. [CD-Kielikello on kooste Kielikello lehdessä 1968 - 2000 julkaistuista artikkeleista.]

CD-Perussanakirja [Atk-tallenne] / julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [päätoimittajat: Risto Haarala, Marja Lehtinen] ; [toimitus: Riitta Eronen taivutus, Eija-Riitta Grönros, Minna Haapanen tallennus, Erja Nikunen SGML-rakenne, Irma Nissinen oimittaja, Tarmo Rahikainen SGML-rakenne]. - Helsinki : Edita, 1997. - 1 optinen levy + käyttöohjeet 23 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 94) Huomautus: Laitteistosuositus PC/Windows 3.1 tai uudempi (myös Windows95), 486-prosessori, 8 MB keskusmuistia, CD-ROM-asema (2x).

Jussila, Raimo
Himangan murteen sanakirja [Atk-tallenne] / Raimo Jussila 1 : [A-H]. - Versio 1.0. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1993. - 1 levyke : 2HD ; 3.5" + esittelylehtinen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 72) Huomautus: Järjestelmävaatimukset: MS-Dos WordPerfect 5.1. - Levyke 1,44MB. ISBN (OSA): 951-9475-78-8.

Kielitoimiston sanakirja / Marja Lehtinen, päätoimittaja (1998–2003), Eija-Riitta Grönros, toimitussihteeri (1998–2003), päätoimittaja (2003–), Riitta Eronen, taivutus (1998–), Minna Haapanen (1998–), Tarja Heinonen (1999–), Pirkko Kuutti (1998–99), Irma Nissinen (1998–2001), Liisa Nuutinen (2001–), Meri Puromies (2001–02), Leena Sarvas (2001–), Marjatta Vilkamaa-Viitala (1999–). Asutusnimihakemisto: Ritva Korhonen, toimittaja, Tiina Manni-Lindqvist. Atk-asiantuntijat: Outi Lehtinen, Tarmo Rahikainen.-  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy. CD-ROM-levy ja ohjevihko. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-537 ; 132) ISBN 952-5446-11-5 (Laitteistosuositukset:  käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 98 tai uudempi ;  selainohjelma: Internet Explorer 4.0 tai uudempi ; kovalevytila n. 80 Mt)

Rainò, Päivi
Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä [Elektroninen aineisto] (E. summary: The emergence and development of personal name signs among sign language users) / Päivi Rainò. - Helsinki : Kuurojen liitto, 2004. -  1 optinen levy (CD ROM) + tekstivihko (6 s.) (Deaf studies in Finland, ISSN 1458-7610 ; 2) Väitöskirja: Diss. : Helsingin yliopisto ISBN: 952-5396-22-3

Suuri suomi-ruotsi sanakirja = Stora finsk-svenska ordboken [Elektroninen aineisto = Elektroniskt material] / yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa = I samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken ; [päätoimittaja = huvudredaktör: Birgitta Romppanen ; toimitussihteeri = redaktionssekreterare: Nina Martola ; toimittajat = redaktörer: Ilse Cantell, Mats-Peter Sundström ; projektisihteeri = projektssekreterare: Susanna Karjalainen ; assistentit = assistenter: Pia Westerberg, Eva Orava ; toimitusjärjestelmä: Erja Nikunen, Jouko Riikonen ja Jarmo Saajos] ; hakuohjelma: Timehouse/Teklacap Oy. - Porvoo : WSOY, 1998. - 1 optinen levy (CD-ROM) + ohjelehtinen (48 s.) ISBN: 951-0-21686-0.