Siirry sisältöön

Skrifter - Forskningscentralen för de inhemska språken

Skrifter - Forskningscentralen för de inhemska språken. Bd 1, häfte 1 (1976)- Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976-
Ilm.tiheys: Epäsäännöllinen ISSN: 0355-7995

1. Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / Olav Ahlbäck 1 : (1:1) abbal–bister. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976 (Ekenäs tr.). - XXVIII, 180 s. : kartt. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1)ISBN: 951-46-2345-2 (hela verket, nid.)ISBN (OSA): 951-46-2468-8 (nid.)

1. Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck Häfte 2 (band 1:2) : Bistog–båt. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : [Statens tryckericentral, distr.], 1978 ([Ekenäs tr.]). - [2] s, s. 181-388, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1)Huomautus: Häfte 1 (band 1:1) 1976 ISBN: 951-46-2345-2 (nid. (koko teos) ISBN (OSA): 951-9475-00-1 (nid.)

1. Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck Häfte 3 (band 1:3) : Båt–extra. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral, [distr.], 1982 (Ekenäs tr.). - [1] s., s. 389-594, XVI irtos.   (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1) ISBN: 951-9475-30-3 (nid.) ISBN (OSA): 951-9475-29-X (nid.)

1. Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck Häfte 4 (band 2:1) : Fabbla–fårskinn. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1985 (Ekenäs tr.). - [2], 208, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1) ISBN: 951-46-2345-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-9475-49-4 (nid.)

1. Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / Olav Ahlbäck Häfte 5 (band 2:2) : Fårskinn–gul. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1988. - [2] s., s. 209-416, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1)ISBN: 951-46-2345-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-861-045-2 (nid.)

1. Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / Olav Ahlbäck och Peter Slotte Häfte 6 (band 2:3) : Gul–hux flux. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [jakaja], 1991 (Ekenäs tr.) S. 417-631, [3] s.  SARJA (OSA): (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 1) ISBN: 951-46-2345-2 (koko teos, nid.)ISBN (OSA): 951-37-0725-3 (nid.)

1. Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck. Redaktion: Peter Slotte, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Caroline Sandström, redaktör ; Carola Åkerlund, redaktör ; Monika Äikäs, redaktör. Huvudförfattare: Olav Ahlbäck (hy–håling) ; Per Henrik Solstrand (håll–höäng; ko–krallog) ; Ann-Marie Ivars (i–iödfallen; kaback–knövlog) ; Helena Solstrand-Pipping (ja– jöva) ; Peter Slotte (komma; kram–kyss) // Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976-2000. - 3 vol. (594, 631, 624 s.) (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1) ISBN: ISBN 951-46-2345-2 ISBN (PART): ISBN 951-9475-30-3 (band 1) ISBN (PART): ISBN 951-37-0753-9 (band 2) ISBN (PART): ISBN 951-9475-49-4 (band 2:1) ISBN (PART): ISBN 951-37-0725-3 (band 2:3) ISBN (PART): ISBN 951-861-045-2 (band 2:2) ISBN (PART): ISBN 951-37-3211-8 (band 3) ISBN (PART): ISBN 978-951-583-142-2 (band 4)

2. Svenska ortnamn i Finland / red. av Kurt Zilliacus och Ulla Ådahl-Sundgren. - 4. uppl. - Helsingfors : [Forskningscentralen för de inhemska språken] : Statens tryckericentral, [distr.], 1984 (VAPK). - 112, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 2) Huomautus: 3. uppl. 1963 Lisäpainos: 4. uppl., 2. oförändr. tr. 1984 ISBN: 951-9475-37-0 (nid.)

3. Svensk uttalsordlista. - Helsingfors : Tryckericentralen, 1994. - 205 s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 3) ISBN: 951-37-1345-8 (nid.)

4. Avgränsning av namnkategorier : rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20-22 april 2001 / Terhi Ainiala & Peter Slotte (red.). NORNAs symposium (2001). - [Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2002. - 190 s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 4) ISBN 951-9475-93-1 (nid.)

5. Namn och kulturella kontakter :  handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal 22–25 maj 2008 /  redigerade av Leila Mattfolk, Terhi Ainiala. - Helsingfors :  Forskningscentralen för de inhemska språken,  2009. - 168 s. : kuv., kartt. (Skrifter - Forskningscentralen för de inhemska språken,  0355-7995 ; 5) (NORNA-rapporter, 0346-6728 ; 85) ISBN 978-952-5446-42-5 (nid.)

Skrifter  – Institutet för de inhemska språken

Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2012 - . ISSN 2323-4113.


7. Namn i stadsmiljö : handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 / redigerade av Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson.  - [Helsingfors] :  Institutet för de inhemska språken ;  [Uppsala] : NORNA-förlaget, 2013. - 269 s. : kuv., kartt. (Skrifter / Institutet för de inhemska språken,  2323-4113 ; 7)(NORNA-rapporter,  0346-6728 ; 90) ISBN 978-952-5446-82-1 (nid.)

8. Sommardahl, Eivor
Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning. - Helsingfors : Finlands kommunförbund och Institutet för de inhemska språken, 2012. -  (Skrifter – Institutet för de inhemska språken: ISSN 2323-4113 ; 8) ISBN 978-952-213-971-9

9. Myndighetstexter ur medborgarperspektiv : rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21–22.11.2013 / redigerad av Maria Andersson, Eivor Sommardahl och Aino Piehl. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014]. - 88 s. (Skrifter / Institutet för de inhemska språken. ISSN 2323-4113 ; 9) ISBN 978-952-5446-84-5