Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Lehdet

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotimaisten kielten keskus (v. 2012 - ). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1978-. Ilm.tiheys: Neljä kertaa vuodessa Huomautus: Julkaisija 1968-1978 Suomen Akatemia. - Hakemisto 1 (1978) - 2 (1983) ilm. v. 1986. - Kustantaja 1993- : Painatuskeskus, myöhemmin: Oy Edita ab 1/1999. - Stellatum 2/1999 -. ISSN: 0355-2675

Språkbruk : informationsblad utgivet av Svenska språkbyrån / Forskningscentralen för de inhemska språken Numrering: 1981, 1- Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1981- Utg.frekvens: Två nummer om året; 1988- Fyra nummer om året. Kommentar: Undertitel fr.o.m. 1993: tidskrift utgiven av svenska språkbyrån; undertitel fr.o.m. 2009: tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken; undertitel från 2012: tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken ISSN: 0358-9293

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen aiemmin julkaisemat lehdet

Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (v. 2012 Kotimaisten kielten keskus), Suomen kotiseutuliitto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994–2012. Ilm.tiheys: Kuusi numeroa vuodessa
Edelt.: Kieliposti = ISSN 0783-2958
Edelt.: Elias = ISSN 0785-5249
Edelt.: Kotiseutu = ISSN 0047-3677
ISSN: 1236-794X

Kieliposti : kielen elämän ja tutkimuksen aikakauslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Numerointi: 1986, näyten:o-1993, 4. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1986-1993 Ilm.tiheys: Neljä kertaa vuodessa Yhdistynyt: Kotiseutu = ISSN 0047-3677. Yhdistynyt: Elias (Helsinki. 1988) = ISSN 0785-5249 Julkaisuksi: Hiidenkivi = ISSN 1236-794X, ISSN: 0783-2958

Sanastaja : aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten / julk. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus numerointi: N:o 1 (1927)-139 (1990). - Helsinki, 1927-1990. Huomautus: Julkaisija vuodesta 1976 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ISSN: 0357-2951