Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.


Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja

Sarja aloitettu 2005. Aiemmin verkkojulkaisut ilmestyivät Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarjassa. Nimenmuutos 2012: Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja.

1. Sananselityksiä: Ison suomen kieliopin termejä. 2005. Koonneet: Riitta Korhonen ja Maria Vilkuna. Verkkototeutus: Jari Vihtari.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 1. Helsinki. Verkkojulkaisu (HTML): <URL http://kaino.kotus.fi/www/kielioppi/>. (ISSN 1796-041X, ISBN 952-5446-16-6 ).

2. Johan Habermanin  maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta /
Toimittanut Timo Alanen ; Verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. - Helsinki 2007. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 2) ISBN 978-952-5446-30-2. URN 978-952-5446-30-2 (ISBN).
Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk2>.

3. Tanner, Satu
Salaperäinen Suomen suku – Tutkimuslaitos Suomen suvun historiikki / Satu Tanner ; Verkkotoimitus: Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 3) ISBN: 978-52-5446-31-9. URN: 978-52-5446-31-9 <URL http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk3/>.

4. Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563 /
Timo Alanen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2008. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 4) ISBN 978-952-5446-33-3, URN: 978-952-5446-33-3 (ISBN). Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk4/>.

5. Ison suomen kieliopin verkkoversio / vastaava toimittaja: Maria Vilkuna ; apuna toimitustyössä: Markus Hamunen ; tekninen toteutus: Jari Vihtari, asiantuntijana Outi Lehtinen ; taustaryhmä Ison suomen kieliopin kirjoittajat: Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, Irja Alho ja Heli Kautonen. - Helsinki  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; Helsingin yliopiston suomen kielen kotimaisen kirjallisuuden laitos ; Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja.  ISSN:1796-041X  ; 5)
URN:ISBN:978-952-5446-35-7 Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php?s=tiedot >.

6. Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta / toim. Klaas Ruppel (Julkaisu PDF-muotoisena (noin 24 MB) ja viittomakieliset videot (WMV): nimiölehti (noin 2 MB), selvitys teoksen linkeistä (noin 1 MB), esipuhe (noin 24 MB) sekä Päivi Mäntylän ja Pia Taalaksen viittomakielinen keskustelu Äidinkieli (noin 42 MB). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 6) URN:ISBN: 978-952-5446-37-1 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk6/>.

7. Suomen kielen tulevaisuus : kielipoliittinen toimintaohjelma  /  kirjoittajat Auli Hakulinen, Jyrki Kalliokoski, Salli Kankaanpää, Antti Kanner, Kimmo Koskenniemi, Lea Laitinen, Sari Maamies, Pirkko Nuolijärvi. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ;  7) URN:ISBN: 978-952-5446-40-1, ISSN: 1796-041X. Verkkojulkaisu (PDF 1,99 MB). <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7/>.

8. Hedman, Henry
Suomen romanikieli: sen asema yhteisössään, käyttö ja romanien kieliasenteet. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 9)   URN:ISBN: 978-952-5446-41-8, ISSN: 1796-041X. Verkkojulkaisu (PDF 823 kB). <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk8/>.

9.  Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto. Kirjatiede – Bibliografia, kirjakauppa-, kirjapaino-, kirjasto- ja kustannustoimi. ФИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ПО КНИЖНОМУ ДЕЛУ. Книговедение – Библиография, библиотечное, издательское и книгопечатное дело, книжная торговля / Martti Kahla (vastaava toimittaja). -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 9) URN:ISBN: 978-952-5446-43-2, ISSN: 1796-041X. <URL  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk9/>.

10. Romanikielen kielipoliittinen ohjelma :  [hyväksytty romanikielen lautakunnan 57. kokouksessa 30.3.2009]  /  romanikielen lautakunta: Jouko Lindstedt (pj.), Henry Hedman (vpj.), Henna Huttu, Aale Lindgren, Mertsi Lindgren, Miranda Vuolasranta, Tuula Åkerlund ; Kimmo Granqvist (asiantuntijajäsen) ; Anneli Hänninen (siht.)]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 10) URN:ISBN: 978-952-5446-45-6 ISSN: 1796-041X. Verkkojulkaisu (PDF 189 kB). <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk10/>.

11. Venäjän federaation paikannimiä. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas / Toimittaneet: Pirjo Mikkonen, Martti Kahla, Ida Kempinen ja Anna Charnaya. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Näköisjulkaisu PDF-muotoisena (2,53 MB) teoksesta Venäjän federaation paikannimiä (2006) (ISBN 952-5446-18-2, ISSN 0355-5437) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. SSN 1796-041X ; 11) URN:ISBN 978-952-5446-47-0 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk11/>.

12. Finska språkets framtid – Ett språkpolitiskt handlingsprogram / Forskningscentralen för de inhemska språken och dess finska språknämnd i samarbete med institutionen för finska och inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2010. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ;  12) ISBN 978-952-5446-50-0 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk12/ >.

13. Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta / Pirkko Nuolijärvi, Marja-Leena Sorjonen. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. - 1 PDF-tiedosto (7,67 MB) ; (149 s.). - (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ;  13) ISBN 978-952-5446-51-7 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/ >. (Julkaistu myös painettuna (ISBN 952-5446-12-3)

14. Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll / Eino Koponen, Jouni Moshnikoff ja Satu Moshnikoff. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Dommjânnmlaž ǩiõli tu´tǩǩeemkõõskõs, 2010. - PDF, noin 1,7 MB). - (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 14)(URN:ISBN 978-952-5446-55-5) <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk14/>.

15. Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma/  Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki: Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. - PDF (noin 1 MB). - (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 15)(URN:ISBN 978-952-5446-56-2) <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk15/>.

16. Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (www-sivusto)
Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (2010) /  Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. -  Helsinki: Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. - Viittomakielinen verkkojulkaisu (html). -  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 16 ). URN:ISBN 978-952-5446-57-9. <URL http://www.kl-deaf.fi/Kipo/>. – Tämä viittomakielinen www-julkaisu noudattaa rakenteeltaan suomenkielistä alkuteosta. Sivusto on kaksikielinen: kunkin viittomakielisen videon yhteyteen on liitetty vastaava suomenkielisen julkaisun luku. Sivustolla esitetyistä viittomakielisistä videoista on koostettu myös dvd-julkaisu.

17. Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland /  Finlands Dövas Förbund rf och Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors : Finlands Dövas Förbund rf och Forskningscentralen för de inhemska språken, 2010. - i PDF-format (cirka 1 MB). - (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN  1796-041X ; 17 (URN:ISBN 978-952-5446-58-6) <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk17/>.

18. Karjalan kielen verkkosanakirja / Marja Torikka (toim.) ;  Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. Päivitettävä aineisto, julkaistu 15.10.2009. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 18)Verkkojulkaisu HTML. URN:NBN:fi:kotus-201113,  ISSN: 1796-041X. <URL http://kaino.kotus.fi/kks>.

19. Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1564 / Timo Alanen (toim.) ; verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN  1796-041X ;19) Verkkojulkaisu HTML. URN:ISBN 978-952-5446-62-3, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk19/>.

20. Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselitykset vuosilta 1643–1646 (MHA C 1) / Toimittanut Timo Alanen. Verkkoon toimittaneet Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. Julkaisu HTML-muodossa. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2011 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja.  ISSN 1796-041X  ; 20)  URN:ISBN 978-952-5446-61-6 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk20/>.

21. Vuosikymmen EU-suomea / Toimittajat: Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Näköisjulkaisu PDF-muotoisena (543,72 kB) Aino Piehlin ja Inkaliisa Vihosen toimittamasta kirjasta Vuosikymmen EU-suomea (2006, ISBN 952-5446-24-7, ISSN 0355-5437) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ;  21) URN ISBN 978-952-5446-63-9 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk21/>.

22. Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti / Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen. - (Näköisjulkaisu Aino Piehlin ja Inkaliisa Vihosen kirjasta Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 22) (3. p. 2006, ISBN 952-5446-19-0, ISSN 0355-5437). Verkkojulkaisu PDF (354 kB). URN:ISBN 978-952-5446-64-7, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk22/>.

23. Directions in Urban Place Name Research / Compiled by Terhi Ainiala and Jani Vuolteenaho. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Web publication PDF (2,4 MB). (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 23 URN:ISBN 978-952-5446-65-4)  <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk23/>.

24. Lyhyt Suomen romanikielen kielioppi / Kimmo Granqvist. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja.  ISSN 1796-041X ; 24 URN:ISBN 978-952-5446-69-2) <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk24/>.

25. Maiden nimet seitsemällä kielellä / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala, toimittaja: Minna Salonen, verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2009 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN  1796-041X ; 25) URN:NBN:fi:kotus-20117
Jatkuvasti päivitettävä aineisto. Viitattaessa mainitaan teoksen nimi, aineistosivun verkko-osoite (URL) ja viittauspäivämäärä. <URL " target="">http://kaino.kotus.fi/maidennimet/index.php?h=fi >.

26. Hänninen, Anneli
1900-luvun alkupuolella murretta keränneiden amatöörien kieli-identiteetti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 26).   Verkkojulkaisu PDF (782,85 kB). URN:ISBN:978-952-5446-60-9 ISSN: 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk26/>.

27. Kreikan paikannimet / Toimittajat: Kimmo Granqvist ja Sirkka Paikkala. Aineistotoimittajat: Suvi Mäkelä ja Minna Salonen. Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki:  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 27) URN:NBN:fi:kotus-20118 Päivitettävä aineisto, julkaistu 13.6.2011. <URL http://kaino.kotus.fi/kreikanpaikannimet/>.

28. Sukunimien taivutus. Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala; toimittaja: Elina Wihuri. Verkkosovellus: Jari Vihtari. -  Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 28). URN:NBN:fi:kotus-20119, ISSN 1796-041X. <URL http://kaino.kotus.fi/sukunimientaivutus/>. Päivitettävä aineisto, julkaistu 10.10.2011.

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja -sarja

29. Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä / Toim. Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - 584 s.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ; 29).   Verkkojulkaisu PDF (3,9 MB). URN:ISBN 978-952-5446-72-2, ISSN 1796-041X <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/ >.

30. Suomen murteiden sanakirja:  kus–kyntsöttää / Päätoimittajat: Matti Vilppula (vuoteen 2006), Ulla Takala (2006–2009), Heikki Hurtta (vuodesta 2009), Nina Kamppi (vuodesta 2009) ; toimittajat: Kirsti Aapala, Tarja Korhonen, Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski.  SMS verkkoon -projekti / Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Nina Kamppi (SMS:n päätoimittaja), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Kerttu Pohja (viittausten tarkistaja), Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: konkeri–kurvottaa. Painetun 8. osan
toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen
julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kiainen–konkelopuu. Painetun 7. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen
julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kyntteli–käävätä. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Katariina Rouvala, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kala–keynätä. Painetun 6. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen ja Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: ja–kakuttaa. Painetun 5. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2015. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017.  Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

 Suomen murteiden sanakirja: kö–lasiäijä. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2015. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: huka–iätös. Painetun 4. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017.
Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: he–hujuuttaa. Painetun 3. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: laska–letkastua. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen
julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: emaali–havuvasta. Painetun 2. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: letkata–lofka. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: a–elää. Painetun 1. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2018. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 18.5.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

31. Lauerma, Petri
Kristityn vaellus varhaisnykysuomen merkinnässä – Jakob Johan Malmbergin suomennosten kielellinen kehitys 1800-luvun kirjasuomen murroksessa. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 31)  Verkkojulkaisu PDF (1 MB). URN: ISBN 978-952-5446-71-5, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk31/>.

32. Svenska ortnamn i Finland en förteckning över svenska namn på orter av allmänt intresse i Finland  / Redigerad av Leila Matfolk och Maria Vidberg under medverkan av Pamela Gustavsson, Gunilla Harling-Kranck, Christer Hummelstedt, Sirkka Paikkala, Sten Palmgren, Mikael Reuter, Kristian Slotte och Peter Slotte. De finska namnen är granskade av Tiina Manni-Lindqvist och Eeva-Liisa Stenhammar. Den tekniska tillämpningen är gjord av Jari Vihtari och den grafiska utformningen av Olli Miettinen. - Helsinki : Institutet för de inhemska språken, 2012. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 32). URN:NBN:fi:kotus-201221. Förteckningen uppdateras fortlöpande. Publicerades den 25 oktober 2012. <URL http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/ >.

33. Ordbok över Finlands svenska folkmål: i–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2013.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN: 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. <URL http://kaino.kotus.fi/fo/>. Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senaste uppdatering 6.6.2013.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN: 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. <URL http://kaino.kotus.fi/fo/>. Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 6 november 2014.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. <URL http://kaino.kotus.fi/fo/>. Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 13 december 2015.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–pipsa / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 9 december 2016.

Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–potät, 72 200 artiklar / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2017.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 15 december 2017.

34. Etunimien taivutus / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala. Toimittajat: Lasse Hämäläinen, Minna Pyhälahti, Helinä Uusitalo, Sonja Valkeinen ja Elina Wihuri. Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 2323-3370 ; 34) URN:NBN:fi:kotus-201431.<URL http://kaino.kotus.fi/etunimientaivutus/index.php >. Jatkuvasti päivitettävä aineisto.  Päivitetty 21.10.2014.

35. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 2323-3370 ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Päivitettävä julkaisu. <URL http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ >.

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 29.2.2016. Päivitettävä julkaisu. <URL http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/>.

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2017. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 28.2.2017. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Tarja Riitta Heinonen, toimittaja/päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen, Minna Pyhälahti; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 6.6.2018. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

36. Myndighetstexter ur medborgarperspektiv : rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21–22.11.2013 / redigerad av Maria Andersson, Eivor Sommardahl och Aino Piehl. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014]. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 36 (PDF), URN:ISBN:978-952-5446-84-5, ISSN 2323-3370) <URL http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/view/2737>.

37. Kielitoimiston sanakirjan MOT-versio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen, taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 2323-3370 ; 37)  URN:NBN:fi:kotus-201434 – ISSN 2323-3370.  Julkaistu verkossa 11.11.2014. Päivitettävä julkaisu.

38. Vanhan kirjasuomen sanakirja: ma–mööpeli / Päätoimittajat: Maija Länsimäki ja Riitta Palkki, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Liisa Nuutinen ja Katariina Summanen. VKS verkkoon -projekti 2013–2014: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (tutkimusapulainen), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 2323-3370  ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. <URL http://kaino.kotus.fi/vks>. Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. Tuorein päivitys 21.11.2014.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: laadata–oikeinuskovainen / Päätoimittajat: Maija Länsimäki ja Riitta Palkki, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Liisa Nuutinen ja Katariina Summanen. VKS verkkoon -projekti 2013–2014: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (tutkimusapulainen), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. <URL http://kaino.kotus.fi/vks >. Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 20.11.2015.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: ja–omainen / Päätoimittajat: Maija Länsimäki ja Riitta Palkki, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää, Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2014: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (tutkimusapulainen), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 18.11.2016.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: a–osviitu / Päätoimittajat: Esko Koivusalo, Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Elina Heikkilä, Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Jarkko Kauppinen, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää, Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2017: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2017. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 17.11.2017.

Vanhan kirjasuomen sanakirja: a–paistua / Päätoimittajat: Esko Koivusalo, Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Elina Heikkilä, Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Kalle Järvelä, Jarkko Kauppinen, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää (Arpiainen), Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2017: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 23.11.2018.

39. Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden (pdf)  / Redaktörer Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi, Eivor Sommardahl. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2015. - 468 s. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ;  39) URN:NBN: 978-952-5446-85-2 <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk39/antologi2015.pdf >.

40. Kielitoimiston ohjepankki / Raija Moilanen (projektipäällikkö), Riitta Korhonen, Henna Leskelä, Tiina Manni-Lindqvist, Ulla Onkamo ja Suvi Syrjänen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2015. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ;  40. URN:NBN:fi:kotus-20153). Julkaistu 9.4.2015. Päivitettävä julkaisu. (Kielitoimiston ohjepankki  -hanke 2013 - 2015) <URL http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/>.

41. Kielenhuollon juurilla : Suomen kielen ohjailun historiaa / Taru Kolehmainen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kotimaisten kielten keskus, 2015. ( Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 41) Verkkojulkaisu (2015) PDF (3,6 Mt). URN:ISBN 978-952-222-539-9. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk41/Kielenhuollon_juurilla.pdf>.

42. Paikkala, Sirkka
Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. (Verkkojulkaisu) (E.Summary: The ordinary Virtanen : the modernization of the Finnish surname practises from the 1850s to 1921)  / Sirkka Paikkala. -  Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 2323-3370 ; 42). <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk42>/Se_tavallinen_Virtanen.pdf>.

44. Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 / Redaktörer: Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson. - Helsingfors  : Institutet för de inhemska språken, 2016. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer. ISSN 0355-5437 ;  44) (Institutet för de inhemska språken/Skrifter. ISSN 2323-41137 ; 7)(NORNA-rapporter. ISSN 0346-6728 ; 90). (Utgivningsår: 2013, i digital version 2016) URN:ISBN:978-952-5446-82-1 ISBN 978-952-5446-82-1 http://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/svenska_publikationer/namn_i_stadsmiljo

45. Finlandssvensk ordbok / Redaktör för nätutgåvan: Bianca Holmberg ; IT-experter: Outi Lehtinen och Risto Widenius ; Grafiker: Olli Miettinen. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2016.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 45) URN:NBN:fi:kotus-201637. http://kaino.kotus.fi/fsob/ Senast uppdaterad: 13.12.2016

47. Asutusnimihakemisto / Vastaava toimittaja: Tiina Manni-Lindqvist, toimittaja: Elina Wihuri, IT-asiantuntijat: Outi Lehtinen, Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2016.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 2323-3370 ; 47) http://kaino.kotus.fi/asutusnimihakemisto/. Päivitettävä julkaisu.

50. Elämän ja kuoleman tekstit. Kirjoittaminen sosiaali- ja hoitotyössä / toim. Ulla Tiililä ja Kati Karvinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - PDF 203 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 50) URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. URN:ISBN 978-952-5446-90-6. Julkaistu verkossa 13.10.2017. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk50/> Elämän ja kuoleman tekstit (pdf) 

51. Suomi–somali-sanakirja: aakkonen–röykkiö, 19 549 sana-artikkelia / Suomenkielinen pohja: Ulla Horstia, Liisa Nuutinen, Riitta Eronen (taivutustiedot). Somalinkielinen osuus: Liban Ali Hersi: osiot C, E, G, haahuilla–h-hetki, J, kaahaaja–kcal, kubismi–Kööpenhamina, liata–lööppi, maa–metsätyöntekijä, N, P, R. ; Abdi Awil Musse: osiot A, B, D, F, hidas–höystää, I, ke–knoppi, ko.–kt, la–levätä, miehekäs–möyriä, O. Tietotekniset asiantuntijat: Outi Lehtinen, Risto Widenius. Graafinen suunnittelu: Olli Miettinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 51)  URN:NBN:fi: kotus-201739 — ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 15.12.2017. Tuorein päivitys 15.12.2017. Suomi–somali-sanakirja

Suomi–somali-sanakirja (aakkonen–töötätä), 24 630 sana-artikkelia(päivitysosuus s–töötätä, yhteensä 5 081 sana-artikkelia). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 51)  URN:NBN:fi: kotus-201739 — ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 15.12.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. Tuorein päivitys 14.12.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. (Maahanmuuttajakielten sanakirjat) http://kaino.kotus.fi/somali/?p=main

52. Stora finsk-svenska ordboken = Suomi-ruotsi-suursanakirja / Nina Martola.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 52). URN:NBN:fi:kotus-201840. http://finsk-svenska.svenska.gu.se/

53. Sosva. Pohjoismansin sanasto / Laatinut Ulla-Maija Forsberg. (Tämä mansin sanasto on peräisin teoksesta Wogulisches Wörterbuch; Gesammelt und geordnet von Artturi Kannisto; Bearbeitet von Vuokko Eiras; Herausgegeben von Arto Moisio). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Lexica Societatis Fenno-ugricae XXXV) (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 53). URN:ISBN 978-952-5446-91-3. https://sanat.csc.fi/wiki/Sosva

54. Kannaksen kylät / Saulo Kepsu ; toimitus: Petra Saarnisto, Sirkka Paikkala ja Helinä Uusitalo. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 542 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 54). URN:ISBN 978-952-5446-92-0. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk54/Kannaksen_kylat.pdf

55.  Antreasta Äyräpäähän. Luovutetun Karjalan pitäjien nimet / Kirjoittaja Laila Lehikoinen ; toimitus ja taitto: Petra Saarnisto ja Sirkka Rautoja. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 52 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 55). URN:ISBN 978-952-5446-93-7. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk55/Antreasta_Ayrapaahan.pdf

56. Anarâškielâ ravvuuh – inarinsaamen kieliopas / Matti Morottaja. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (2007). (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 56). URN:ISBN 978-952-5446-26-5, ISSN 2323-3370.  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk56/Inarinsaamen_kieliopas.pdf

57. Suomi–kurmandži-sanakirja (aakkonen–Kööpenhamina, 10 417 sana-artikkelia). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 57). URN:NBN:fi:kotus-201841, ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 20.4.2018.
Tuorein päivitys 20.4.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. (Maahanmuuttajakielten sanakirjat) http://kaino.kotus.fi/kurmandzi/?p=main

59. Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi = Förslag på nya efternamn = New surname proposals / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala ; Toimittajat: Tiina Manni-Lindqvist, Ulla Onkamo, Petra Saarnisto, Helinä Uusitalo, Maria Vidberg ja Elina Wihuri sekä Teijo Kemppainen, Kallas Lukka ja Susanna Nygård ; Aineistoajot: Toni Suutari, Risto Widenius, Jari Vihtari ; Tekninen toteutus: Outi Lehtinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 59). URN:NBN:fi:kotus-201844, ISSN 2323-3370. https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/ehdotuksia_uusiksi_sukunimiksi  

60. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (1998). (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 60). URN:ISBN 978-952-5446-94-4. ISSN 2323-3370. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk60/Suomalaisen_viittomakielen_perussanakirja_1998.pdf