Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Taulukot


Vesa Heikkinen & Outi Lehtinen & Mikko Lounela: Lappeenrantalaismies löi toista nenään baarissa. Uutisia ja uutisia. Teoksessa Tekstien arki. Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme (Gaudeamus 2005).

Palaa otsikoihin

Taulukko 1. Aineistoja kuvaavia tunnuslukuja.YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

Tekstimäärä

198

547

106

3

Sanamäärä

9 734

92 949

13 994

3 019

Tekstipituus (merkkeinä)

410,9

1 344,4

989,2

8 029,3

Sanapituus (merkkeinä)

8,2

7,7

7,3

7,8

Virkepituus (sanoina)

10,3

10,9

9,1

10,1

Lausepituus (sanoina)

7,6

6,9

6,8

7,7

Palaa otsikoihin

Taulukko 2. Ydinaineiston tekstit informaatiovirrassa.


LEHTI

palstoja

sivun nimi

muita juttuja

mainoksia

mielipide-
kirjoituksia

muuta
aineistoa

Etelä-Savo

2

Maakunta

+

+

-

+

Savon Sanomat

1-2

Kotimaa

+

+

+

+

Länsi-Suomi

1-2

Kaup./

Maak.

+

-

+

+

Aamulehti

2

Kotimaa

+

-

+

+

Turun Sanomat

1

Kotimaa

+

-

-

-

Lapin Kansa

2

Uutiset

+

+

-

-

Keskisuomal.

1

Kotimaa

+

+

-

-

Kouvolan Sanomat

1-2

Maakunta

+

+

-

-


Palaa otsikoihin

Taulukko 3. Välimerkit.YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

piste

66,3

51,4

65,4

73,9

pilkku

21,0

32,0

25,1

25,1

viiva

7,0

9,7

3,7

0,2

lainausmerkki

0,6

1,0

0,8

-

kaksoispiste

0,1

0,7

2,4

0,2

kysymysmerkki

-

0,5

0.0

0,2

muut

5,0

4,7

2,6

0,4


Palaa otsikoihin

Taulukko 4. Pääluokka.YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

aktiivi

80,7

83,3

88,0

91,1

passiivi

19,3

16,7

12,0

8,9


Palaa otsikoihin

Taulukko 5. Luku.YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

yksikkö

86,8

80,8

74,9

71,2

monikko

13,2

19,2

25,1

28,8

Palaa otsikoihin

Taulukko 6. Sanaluokka.YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

substantiivit

50,7

44,0

42,9

38,6

verbit

15,3

17,6

17,9

17,3

adverbit

4,7

6,8

9,3

6,3

adjektiivit

5,3

6,3

7,6

12,8

konjunktiot

4,8

5,8

5,8

7,7

pronominit

3,3

4,8

5,4

7,9

numeraalit

4,7

4,1

3,1

0,7

MUUT

11,2

10,6

8,0

8,7


Palaa otsikoihin

Taulukko 7. Aikamuoto.YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

preesens

37,2

59,3

67,8

74,0

imperfekti

51,7

28,5

21,2

10,1

perfekti

7,6

10,5

10,5

15,9

pluskvamperfekti

3,5

1,8

0,5

-


Palaa otsikoihin

Taulukko 8. Aikamuodot tekstikolmanneksittain.

(PRES = preesens, PAST = imperfekti, P = perfekti, PL = pluskvamperfekti)I

II

III


PRES

PAST

P

PL

PRES

PAST

P

PL

PRES

PAST

P

PL

YDIN

34,4

50,7

11,8

3,0

33,2

57,4

6,1

3,3

42,9

47,5

5,6

4,0

PERUS

57,0

30,4

11,0

1,6

59,8

28,2

10,1

1,9

61,0

26,8

10,4

1,9

SELKO

59,1

29,0

11,0

0,9

68,1

20,6

11,0

0,3

76,0

14,2

9,6

0,3

HALONEN

67,9

14,9

17,2

-

79,3

5,8

14,9

-

75,4

9,0

15,6

-


Palaa otsikoihin

Taulukko 9. Otsikoiden sanaluokat.YDIN

PERUS

SELKO

substantiivit

62,7

56,4

50,3

verbit

16,5

16,5

23,5

pronominit

0,1

1,1

1,7

adjektiivit

5,8

7,4

7,9

adverbit

3,5

4,7

7,5

numeraalit

1,3

3,1

1,5

konjunktiot

1,5

2,1

1,7

MUUT

8,6

8,7

5,9


Palaa otsikoihin

Taulukko 10. Kaikkien virkkeiden ensimmäisten teemaosien sanaluokat.YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

substantiivit

69,9

62,5

61,8

55,0

pronominit

4,0

6,1

7,8

13,4

adjektiivit

5,2

6,0

8,2

11,7

adverbit

2,3

4,9

6,3

3,5

numeraalit

3,0

4,1

2,2

0,7

konjunktiot

2,5

3,9

4,0

7,2

MUUT

13,1

12,5

9,7

8,5


Palaa otsikoihin

Taulukko 11. Teemaosien pituudet sanoina.YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

1. kolmannes

2,9

2,8

2,6

2,4

2. kolmannes

2,4

2,6

2,7

2,9

3. kolmannes

2,5

2,6

2,5

2,5

keskiarvo

2,6

2,7

2,6

2,6


Palaa otsikoihin

Taulukko 12. Tapaluokka.YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

indikatiivi

97,7

94,5

96,6

98,7

konditionaali

2,1

5,0

3,3

0,8

imperatiivi

-

0,3

0,0

0,3

potentiaali

0,2

0,1

0,1

0,3


Palaa otsikoihin

Taulukko 13. Verbien persoonapäätteet.


YDIN

PERUS

SELKO

HALONEN

yks. 1.

-

1,3

0,7

6,8

yks. 2.

-

0,3

0,1

-

yks. 3.

84,8

81,1

76,5

66,4

mon. 1.

-

1,0

0,4

13,1

mon. 2.

-

0,2

-

-

mon. 3.

15,2

16,0

22,3

13,7


Palaa otsikoihin