Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Toivo Kaukoranta

1888–1968

Maisteri Toivo Johannes Kaukoranta (1888–1968) oli Sanakirjasäätiön ensimmäinen johtaja vuosina 1927–1932. Hän pani alulle tieteelliset kriteerit täyttävän murreaineiston keruun. Hänen ansiostaan alkoi ilmestyä Sanastaja, harrastajakerääjille suunnattu lehti, jossa kysellään eri aihealoihin liittyviä sanoja ja niiden murteellisia vastineita  ja kehotetaan kerääjiä vapaakirjeissä vastaamaan. Siten on saatu paljon erittäin hyvää sana-aineistoa.

Kaukoranta asui opiskeluaikanaan E. N. Setälän kotona. Setälä otti hänet avukseen toimittamaan teosta Bibliographisches Verzeichnis der in der Literatur behandelten älteren germanischen Bestandteile in den ostseefinnischen Sprachen. Kaukoranta oli hyvä organisaattori, joka jo nuorena järjesti Hämäläis-Osakunnassa kansanrunojen keruuta ja Monumenta Tavastica -teoksen julkaisemista. Hän myös edisti sananparsien keruuta. Valmistuttuaan hän joutui mukaan itsenäistymispolitiikkaan ja avusti jääkäriliikettä. Hänen poliittinen toimintansa jatkui itsenäistymisen jälkeen. Hän oli myös Setälän sihteeri ja uskottu.

Erottuaan Sanakirjasäätiöstä hän toimitti loppuun ystävänsä Kai Donnerin kuoleman jälkeen tämän bibliografian Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Wörter, joka on eräs Suomen kielen etymologisen sanakirjan tärkeitä hakuteoksia.

Toivo Kaukorannan arkisto

1. kansio
  • kirjeitä ym.
2. kansio
  • tieteellisiä muistiinpanoja, eripainoksia
3. kansio
  • sekä tieteellisiä että muita muistiinpanoja, lehtileikkeitä
4. kansio
  • kirjeitä, kuitteja, henkilökohtaisia papereita