Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Digitalisointihankkeessa mukana

Nimiarkiston digihanke oli Kotuksen kirjasto- ja aineistoyksikön hanke. Projektiryhmän tukena toimi sekä ohjausryhmä että laajasti eri yhteistyötahoja edustava tukiryhmä. Hankkeen tarvitsemat digitointi- ja muut palvelut hankittiin pääosin ostopalveluina eri yrityksiltä.

Projektiryhmä

Hankkeesta vastasivat Toni Suutari (päävastuu; asiantuntijavastuu digitoinnista ja digitaalisista palveluista) ja Helinä Uusitalo (asiantuntijavastuu nimistöön ja Nimiarkistoon liittyvistä asioista). Myös Kotuksen eri osastojen ja yksiköiden asiantuntijoita osallistui hankkeen eri vaiheisiin.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Kotuksen kirjasto- ja aineistoyksikön päällikkö Elisa Stenvall. Ohjausryhmän muut jäsenet olivat dos., yliopistonlehtori Terhi Ainiala (Helsingin yliopisto), sektorijohtaja István Kecskeméti (Kansallisarkisto), johtava asiantuntija Teemu Leskinen (Maanmittauslaitos), arkistonjohtaja, fil. tri Kristina Linnovaara (Svenska Litteratursällskapet). Ryhmän sihteerinä toimi projektipäällikkö Toni Suutari.

Tukiryhmä

Hankkeen tukiryhmän puheenjohtajana toimi hankkeen projektipäällikkö Toni Suutari. Ryhmän jäsenet olivat Pamela Gustavsson (Svenska litteratursällskapet i Finland), Eero Hyvönen, varalla Jouni Tuominen (Aalto-yliopisto), Riikka Kivekäs (Maanmittauslaitos), Unni Leino (Tampereen yliopisto), Jaakko Raunamaa (Helsingin yliopisto), Tarmo Rahikainen (Kotus), Sami Suviranta (Espoon kaupunki), Pekka Valta (Suomen Sukututkimusseura).

Palveluntuottajat

  • Nimilippujen ja sidosten digitointi kuvatiedostoiksi: Grano Oy (ent. Multiprint Oy)


  • Keruukarttojen digitointi kuvatiedostoiksi: Analogia Finland Oy


  • Nimilippujen sisällön muuttaminen tietokantamuotoon: Vaasan Micro Copy Oy


  • Keruukarttojen georeferointi ja nimien pistekoordinaattipaikantaminen: Blom Kartta Oy

  • Tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden toteutus: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

  • Tietojärjestelmien konseptisuunnittelun konsultti: Gofore Oy

  • Paikkatiedon konsultti: Suomen Paikkatietokonsultit Oy

  • Hankintakonsultti: Hansel Oy

  • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä juridinen selvitys: Kalliolaw Asianajotoimisto Oy

  • Hankkeen esittelyvideot: Pegasus Media

Rahoittajat

Hankkeen rahoitus koostui opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä erillisrahoituksesta sekä Kotuksen omasta panoksesta. Vuoden 2016 aikana haettiin rahoitusta myös eri säätiöiltä ja Suomen kunnilta. Samalla luotiin yhteistyöverkostoa, koska hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut saada kansalaiset laajasti mukaan uuden nimistötiedon keräämiseen ja olemassa olevan tiedon rikastamiseen.