Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Digitalisointihankkeessa mukana

Nimiarkiston digihanke sijoittuu Kotuksen kirjasto- ja aineistoyksikköön. Projektiryhmän tukena toimii sekä ohjausryhmä että laajasti eri yhteistyötahoja edustava tukiryhmä. Hankkeen tarvitsemat digitointi- ja muut palvelut hankitaan pääosin ostopalveluina eri yrityksiltä. Digitaalinen arkisto tulee osaksi Kielipankki-konsortion ylläpitämää kielitieteen infrastruktuuria, jonka teknisestä ylläpidosta vastaa CSC.

Projektiryhmä

Hankkeesta vastaavat Toni Suutari (päävastuu; asiantuntijavastuu digitoinnista ja digitaalisista palveluista) ja Helinä Uusitalo (asiantuntijavastuu nimistöön ja Nimiarkistoon liittyvistä asioista). Myös Kotuksen eri osastojen ja yksiköiden asiantuntijoita osallistuu hankkeen eri vaiheisiin.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kotuksen kirjasto- ja aineistoyksikön päällikkö Elisa Stenvall. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat dos., yliopistonlehtori Terhi Ainiala (Helsingin yliopisto), sektorijohtaja István Kecskeméti (Kansallisarkisto), johtava asiantuntija Teemu Leskinen (Maanmittauslaitos), arkistonjohtaja, fil. tri Kristina Linnovaara (Svenska Litteratursällskapet). Ryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Toni Suutari.

Tukiryhmä

Hankkeen tukiryhmän puheenjohtajana toimii hankkeen projektipäällikkö Toni Suutari. Ryhmän jäsenet ovat Pamela Gustavsson (Svenska litteratursällskapet i Finland), Eero Hyvönen, varalla Jouni Tuominen (Aalto-yliopisto), Riikka Kivekäs (Maanmittauslaitos), Unni Leino (Tampereen yliopisto), Jaakko Raunamaa (Helsingin yliopisto), Tarmo Rahikainen (Kotus), Sami Suviranta (Espoon kaupunki), Pekka Valta (Suomen Sukututkimusseura).

Palveluntuottajat

 • Nimilippujen ja sidosten digitointi kuvatiedostoiksi: Grano Oy (ent. Multiprint Oy)


 • Keruukarttojen digitointi kuvatiedostoiksi: Analogia Finland Oy


 • Nimilippujen sisällön muuttaminen tietokantamuotoon: Vaasan Micro Copy Oy


 • Keruukarttojen georeferointi ja nimien pistekoordinaattipaikantaminen: Blom Kartta Oy

 • Tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden toteutus: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

 • Tietojärjestelmien konseptisuunnittelun konsultti: Gofore Oy

 • Paikkatiedon konsultti: Suomen Paikkatietokonsultit Oy

 • Hankintakonsultti: Hansel Oy

 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä juridinen selvitys: Kalliolaw Asianajotoimisto Oy

 • Hankkeen esittelyvideot: Pegasus Media

 • Käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus: Susanna Ånäs, Niklas Laxström, Olli Miettinen, Juuso Lehtinen

Rahoittajat

Hankkeen rahoitus koostuu pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä erillisrahoituksesta sekä Kotuksen omasta panoksesta. Vuosina 2016 ja 2017 haettu rahoitusta myös eri säätiöiltä ja Suomen kunnilta. Samalla luodaan yhteistyöverkostoa, koska hankkeen yhtenä tavoitteena on saada kansalaiset laajasti mukaan uuden nimistötiedon keräämiseen ja olemassa olevan tiedon rikastamiseen.